Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu 2016

dsc00617

Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu 2016

World Fair Trawtfday-logo-jpeg-formatde Organization i jej członkowie zapraszają wszystkich ludzi dobrej woli popierających ideę Fair Trade do obchodów tegorocznej edycji World Fair Trade Day -Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu, który przypada na 14 maja. W tym dniu aktywiści ruchu Fair Trade wspierani przez licznych wolontariuszy i zainteresowaną publiczność będą starali się tworzyć łańcuchy ludzi dobrej woli, aby pokazać solidarność z drobnymi wytwórcami z krajów globalnego Południa, którzy żyją w ubóstwie i niesprawiedliwości.

„Przez uformowanie ludzkiego łańcucha na rzecz Fair Trade wraz z drobnymi wytwórcami , ich rodzinami, i pracownikami chcemy pokazać, że Sprawiedliwy Handel jest przyczynkiem do pozytywnej zmiany ich warunków pracy i życia. Każdy z nas- aktywista czy konsument produktów Fair Trade podając rękę drugiej osobie w łańcuchu demonstruje swoje wsparcie dla takiej zmiany, staje się Agentem Zmiany”. Rudi Dalvai, WFTO President.

W obchody WFTDay włączanych jest 350 organizacji członkowskich WFTO oraz organizacje wspierające w 70 krajach świata. W Polsce obchody wspierają Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu (członek WFTO) oraz Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska.

Jak można przyłączyć się do obchodów WFTDay?

dsc00508Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu to nie tylko święto dla aktywistów i ludzi zaangażowanych w pomoc rozwojową. Każdy kto podziela pogląd, iż Sprawiedliwy Handel przyczynia się do pozytywnej zmiany warunków życia ubogich wytwórców z krajów rozwijających się może postarać się o stworzenie wraz z rodziną i znajomymi własnej cząstki ludzkiego łańcucha, choćby kilka ogniw i sfotografować go.

Prosimy o przesłanie nam zdjęć i rozpowszechnianie ich przez media społecznościowe. Postaram się utworzyć z nich kolaż i opublikować go na portalu WFTO oraz na profilu FB – Fair Trade 100%. Dla pierwszych 10 twórców najciekawszych zdjęć PSSH prześle nfairtrade-gimnazjum-nr2-w-chojnowieagrody w postaci produktów Sprawiedliwego Handlu.

Równolegle do WFTD w dniach 13-15 maja odbywa się World Fairtrade Challenge (koordynowane w Polsce przez Fairtrade Polska) – wyzwanie polegające na zmobilizowaniu jak największej grupy osób do wypicia filiżanki kawy z certyfikatem Fairtrade, by w ten sposób zademonstrować gotowość pomocy drobnym rolnikom z globalnego Południa.

Dla osób zaangażowanych  proponujemy połączenie tych dwóch działań i uformowanie łańcucha w dniu 14 maj w trakcie picia filiżanki kawy ze Sprawiedliwego Handlu. Podzielcie się swoimi zdjęciami poprzez wszelkie kanały społecznościowe, wykorzystując znaczniki #FairTradeDay #AgentForChange

Osoby do kontaktów:

Tadeusz Makulski – Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu odbywa się w drugą sobotę maja każdego roku z inicjatywy Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (WFTO). Stanowi on ogólnoświatowy festiwal wydarzeń promujących Sprawiedliwy Handel i jego wymierny wkład w walkę z ubóstwem, wyzyskiem, zmianami klimatycznymi i kryzysem ekonomicznym, które najsilniej oddziałują na najbardziej wrażliwe społeczeństwa na świecie. Globalny kryzys potwierdził potrzebę wprowadzenia sprawiedliwych i zrównoważonych gospodarek zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Handel powinien przynosić korzyść najbardziej wrażliwym grupom społecznym i zapewnić im stabilne źródło utrzymania poprzez stwarzanie dogodnych warunków producentom małym i tym znajdującym się w niekorzystnej sytuacji. Do znacznego wzrostu sektora Sprawiedliwego Handlu na całym świecie przyczyniają się miliony producentów, handlarzy, przedsiębiorstw, decydentów, organizacji wspierających oraz wolontariuszy.

Produktem Sprawiedliwego Handlu jest każdy produkt dostarczany przez certyfikowane Organizacje Sprawiedliwego Handlu (www.wfto.com) lub produkt oznaczony certyfikatem potwierdzającym, że przy jego produkcji wypełniono standardy Sprawiedliwego Handlu weryfikowane w ramach systemów certyfikacji Fairtrade (www.fairtrade.net), Naturland Fair (www.naturland.de), Ecocert Fair Trade (www.ecocert.com) oraz Fair for Life (www.fairforlife.org).