Sprawiedliwy Handel: realne wsparcie dla Globalnego Południa

Co wspólnego mają Sprawiedliwy Handel, Światowy Dzień Żywności i Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem? W tym artykule chcielibyśmy przedstawić jak duże znaczenie ma Idea Sprawiedliwego Handlu wobec problemów jakimi są m.in. wzrastające ubóstwo czy głód. 

Co mamy na talerzach?

16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności. To dobra okazja, by przypomnieć, że wiele produktów spożywczych, które są podstawą naszych zakupów pochodzi od drobnych rolników i pracowników najemnych. 80% światowej produkcji kawy dostarczane jest przez drobnych rolników. A ponad 90% produkcji kakao pochodzi z 5 milionów drobnych gospodarstw. Trudno nie wspomnieć o herbacie, bananach i wielu innych składnikach naszej codziennej diety.

Niestety w większości przypadków wspomniani rolnicy i pracownicy najemni nie otrzymują godziwej zapłaty za swoją pracę. Obecny system handlowy skłania się ku dużym producentom i korporacjom, którzy wyznaczają ceny produktów. Dla akcjonariuszy liczy się wizja wysokich zarobków, a kwestia pochodzenia, uprawy i tego, jak zostali opłaceni rolnicy i pracownicy najemni z krajów rozwijających się, jest już nieistotna. 

Ubóstwo

17 października jest natomiast Dniem Walki z Ubóstwem. W dobie pandemii COVID-19 problem ubóstwa na świecie jest większy, niż kiedykolwiek. Przez pandemię do 2021 roku liczba ludzi żyjących w ubóstwie ekstremalnie się zwiększy. Obecnie liczba ta przekracza już 700 milionów ludzi. 

Wielu ludzi na świecie, zwłaszcza tych z Globalnego Południa, straciło pracę nie posiadając żadnego wsparcia socjalnego. Pracując nie dostawali za swoją pracę sprawiedliwej zapłaty, dlatego  nie mogli odłożyć pieniędzy. Chodzi tu głównie o pracowników fabryk odzieżowych, obuwniczych, wytwórców rękodzieła czy pracowników plantacji bawełny i wspomnianych już: plantacji kakao, kawy itp.

Sprawiedliwy Handel

Doraźna pomoc dobroczynna, choć popularna, nie jest rozwiązaniem problemu ubóstwa na świecie. Może za to pomóc Sprawiedliwy Handel. Jest to forma pomocy rozwojowej, czyli długotrwałej i niosącej za sobą realne zmiany. Wsparcie drobnych wytwórców i pracowników najemnych poprzez wspieranie budowy potencjałów ekonomicznych, edukację, pomoc w budowie infrastruktury przetwórczej i socjalnej oraz umożliwienie konsumentom z krajów rozwiniętych dostępu do produktów, to główne filary idei Sprawiedliwego Handlu. 

Idea ta realizuje także Pierwszy Cel Zrównoważonego Rozwoju, czyli walkę z ubóstwem. 

Fair Trade Enterprise, czyli sprawiedliwa zapłata za pracę i produkty, to jedyne rozwiązanie problemu krajów rozwijających się. Tylko wspierając drobnych wytwórców jesteśmy w stanie, jako ludzie żyjący w krajach rozwiniętych, wpłynąć na zmianę formy światowej gospodarki.

Wszystko w naszych rękach

Warto podkreślić, że to my, konsumenci, mamy znaczny wpływ na to, jaką formę przybiera gospodarka. Tworzymy popyt na dane produkty. I choć w wielu sklepach stacjonarnych oraz internetowych można kupić produkty Fairtrade, to wciąż ich sprzedaż jest za niska.

Wybierając żywność czy ubrania z Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu wspieramy społeczności Globalnego Południa ciesząc się dobrej jakości produktami.


Zachęcamy do przeczytania:

Zasady Fair Trade (TUTAJ)

Opracowała: Iga Woźniak