Sprawiedliwy i etyczny handel w strategii UE ma rzecz SDG

IMG_2945

Sprawiedliwy i etyczny handel w strategii UE na rzecz SDG

“Sprawiedliwy i etyczny handel” wpisany w nowe strategie realizacji  Celów Zrównoważonego Rozowju przez UE. Na fundamentalną “zmianę kursu” musimy jeszcze poczekać.

W Komunikacie dotyczącym nowego Konsensusu Europejskiego w Sprawie Rozwoju z dnia 22 listopada 2016 r., Komisja Europejska oficjalnie uznała Sprawiedliwy Handel jako “ważny element” realizacji wprowadzonej przez ONZ Agendy 2030. Lista kluczowych działań UE w ramach realizacji Agendy 2030 obejmuje m.in. zobowiązania dotyczące “sprawiedliwego I etycznego handlu”, które dzięki staraniom Fair Trade Advocacy Office (FTAO) i Europarlamentarnej grup Posłow wspierających Fair Trade, stały się w 2016 r. częścią strategii handlowej UE. Oba komunikaty, stanowią część pakietu strategicznego wdrażanego przez UE w ramach realizacji Agendy 2030, na potrzeby którego został stworzony Nowy Konsensus Europejski w sprawie rozwoju I współpracy z krajami Afryki, Karaibów I Pacyfiku. 

Katolickie Stowarzyszenie Międzynarodowej Współpracy dla Rozwoju i Solidarności  oraz FTAO zajęły wspólne stanowisko podkreślając jak ważna dla budowania zrównoważonej przyszłości w Europie i poza jej granicami jest zmiana stylu życia. Europejski Konsensus w Sprawie Rozwoju powinien promować zachowania konsumenckie, które integrują konsumentów I producentów w taki sposób, by obywatele mogli lepiej kształtować swoje zachowania konsumenckie mając świadomość ich wpływu na zrównoważony rozwój. 

Środowiska działające na rzecz Sprawiedliwego Handlu nie ukrywają jednak rozczarowania faktem, że EU nie wykorzystała szansy, jaką stworzyła Agenda 2030, aby dokonać fundamentalnie ważnej zmiany kursu i odejść od obecnego modelu polityki gospodarczej, który – przedkładając krótkoterminowe zyski prywatnych inwestorów nad dobrem społeczeństwa i całej planety – promuje niezrównoważony rozwój. Aby nadać rozwojowi właściwy kurs, niezbędne jest nauczenie obywateli krytycznego myślenia w obliczu wyzwań, przed którymi stają. Dlatego też ruch na rzecz Sprawiedliwego Handlu apeluje do Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, aby nieformalna edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju i działania kształtujące świadomość obywatelską zostały wykorzystane przez UE, jako narzędzia realizacji Agendy 2030.  

Materiał opracowany na podstawie artykułu opublikowanego przez Fair Trade Advocacy Office .

Tłumaczenie: Maciej Małaj

Sprawiedliwy i etyczny handel w strategii UE