Rusza rekrutacja do projektu EU-WISE Young Citizens-Consumers!

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie EU-WISE.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie nabywania kompetencji społecznych i obywatelskich. Zrozumienie wartości i podstawowych praw przez młodych ludzi. W trakcie realizacji uczestnicy wezmą udział w debatach, działaniach oraz promocji nowych wzorów konsumpcyjnych. Jako inicjatorzy zmian zaangażują się także w aktywności w obszarze lokalnych społeczności. O projekcie pisaliśmy również tutaj.

Przebieg 

Wybrane i zaproszone do współpracy placówki, a wraz z nimi nauczyciele-liderzy oraz młodzież, będą uczestniczyć w procesie zbierania przykładów działań i projektowania materiałów upowszechniających dobre praktyki dla społeczności przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu. Zarówno na bazie własnych doświadczeń, jaki i z wykorzystaniem kreatywności i inspiracji wszystkich grup. Młodzież zaangażowana w popularyzację ruchu Sprawiedliwego Handlu.

W projekcie udział biorą organizacje pozarządowe z następujących krajów: Włochy, Rumunia, Polska i Belgia.

Partnerzy:

Asociata de Tineri Din Ardeal, Rumunia

Fair Trade Advocacy Office, Belgia

Project School, Włochy

Equo Garantito, Włochy

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

W pierwszym etapie do projektu zaprosimy 6 placówek.

W drugim etapie wybrane placówki będą poproszone o włączenie do działań 5-cio osobowych zespołów młodzieży.

Zgłoszenia

Formularze zgłoszeń (formularz jest dostępny TUTAJ) można wysyłać do 25.02.2021. Wyniki rekrutacji prześlemy na podane w formularzu adresy mailowe (maksymalnie do 04.03.2021).
Krajowym partnerem projektu jest Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu.
Informacji na temat projektu udzielają:

Koordynator projektu – Tadeusz Makulski
Koordynator merytoryczny – Dobrosława Egner
email: euwise@sprawiedliwyhandel.pl

 

Projekt EU WISE jest finansowany z funduszu Erasmus +.

Okres aktywności 24 miesiące od grudnia 2020.

Projekt ten został sfinansowany ze wsparcia Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla poglądy autora, a Komisja nie może być uznana za odpowiedzialną za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.