Projekt PRICE

Projekt PRICE – promowanie etycznych finansów

W kwietniu br. z udziałem 8 organizacji Sprawiedliwego Handlu z Europy ruszył projekt PRICE – Promoting Responsible Investments and Commerce in Europe (Promowanie Odpowiedzialnego Inwestowania i Handlu w Europie).

Celem projektu jest promocja zaangażowania Etycznych Instytucji Finansowych w działalność na rzecz Sprawiedliwego Hadlu, a także  zaangażowanie przedsiębiorców w etyczne finansowanie produktów oraz usług dla wspierania swoich działań biznesowych.

Jednym z zakładanych rezultatów jest zwiększenie świadomości społeczeństw (konsumentów prywatnych i publicznych) na temat pozytywnego wpływu, jaki ma odpowiedzialna  polityka gospodarcza krajów bogatszej Północy na handel i inwestycje w  krajach ubogiego Południa.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii  Europejskiej i realizowany będzie przez 30 miesięcy. Partnerem wiodącym jest organizacja COPADE (Hiszpania), która działa wspólnie z partnerami z różnych krajów europejskich (z  Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Grecji, Polski, Holandii, Bułgarii i Malty). Są wśród nich organizacje Sprawiedliwego Handlu i Instytucje Finansowe oraz eksperci zewnętrzni, co zapewnia wysoki poziom merytoryczny projektu.

Polskim partnerem projektu jest Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu. O wszelkich działaniach w ramach  projektu informować będziemy na bieżąco. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na facebooku.

Program Seminarium „Etyczne Finansowanie i Odpowiedzialne Inwestycje…”

Program seminarium

“Etyczne Finansowanie i Odpowiedzialne Inwestycje narzędziami zrównoważonego rozwoju”

 

8 maja 2014 SGH Warszawa Budynek C- Aula I ( wersja 3)

GODZ. TEMAT OSOBA PREZENTUJĄCA
9:00 Otwarcie seminarium,

wprowadzenie do tematyki Fair Trade

Prof. dr hab. Kazimierz Kuciński (SGH)

Tadeusz Makulski (PSSH)

BLOK TEMATYCZNY I
9:20-11:00 “Transformative finances. Changing the world with your savings”.Wprowadzenie do Etycznych Finansów Prof. Carlos Ballesteros Garcia (UP Commillas Madryt)
Etyczna bankowość w Europie Joanna Wardzińska (V-ce Prezes TISE SA)
Ethical Finance in the context of Fair Trade Luca Gioelli (Prezes Libero Mondo, Włochy)
11:00-11:15                                                      PRZERWA I
                                                                   BLOK TEMATYCZNY II
11:15-12:45 Etyczne Finanse w kontekście CSR dr Małgorzata Grącik-Zajaczkowski (SGH)
Etyczne Inwestycje na Bliskim Wschodzie Wojciech Pluciński  (UAM)
Praktyki etyczne w audycie przedsiębiorstw  Artur Dominiak DNV GL
Etyczne inwestycje w działalności banków komercyjnych – problemy i możliwości ich rozwiązywania Grzegorz Piskalski (Prezes Fundacji CentrumCSR.PL)
13:00-14:00                                                      PRZERWA II
14:00-15:30 Perspektywy rozwoju kampanii promujących Sprawiedliwy Handel w Polsce.

Tadeusz Makulski (PSSH)

Andrzej Żwawa (FKSH)

Wprowadzenie do Etycznego Finansowania i Odpowiedzialnych Inwestycji – Przewodnik tematyczny nr 1

Pierwszy polski przewodnik o tematyce etycznych finansów i odpowiedzialnych inwestycji przedstawia tę tematykę w przystpnej formie. „Wprowadzenie do etycznego finansowania i odpowiedzialnych inwestycji”– Przwodnik tematyczny nr 1. Do pobrania tutaj.

Materiał został stworzony w ramach projektu PRICE – Promoting Responsible Investments and Commerce in Europe. Celem projektu jest promocja zaangażowania Etycznych Instytucji Finansowych w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i Sprawiedliwego Hadlu, a także zaangażowanie przedsiębiorców w etyczne finansowanie produktów oraz usług dla wspierania swoich działań biznesowych. Jednym z zakładanych rezultatów projektu jest zwiększenie świadomości konsumentów oraz instytucji publicznych i firm prywatnych na temat pozytywnego wpływu, jaki ma Etyczne Finansowanie i Odpowiedzialne Inwestycje na zmianę sytuacji w krajach Południa. 

Etyczne Finansowanie a Sprawiedliwy Handel – przewodnik tematyczny nr 2

Udostępniamy kolejny polski przewodnik o tematyce etycznych finansów w kontekście Sprawiedliwego Handlu – „Etyczne Finanse a Sprawiedliwy Handel”– Przwodnik tematyczny nr 2. Do pobrania tutaj.

Materiał został stworzony w ramach projektu PRICE – Promoting Responsible Investments and Commerce in Europe. Celem projektu jest promocja zaangażowania Etycznych Instytucji Finansowych w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i Sprawiedliwego Hadlu, a także zaangażowanie przedsiębiorców w etyczne finansowanie produktów oraz usług dla wspierania swoich działań biznesowych. Jednym z zakładanych rezultatów projektu jest zwiększenie świadomości konsumentów oraz instytucji publicznych i firm prywatnych na temat pozytywnego wpływu, jaki ma Etyczne Finansowanie i Odpowiedzialne Inwestycje na zmianę sytuacji w krajach Południa. 

Kulisy Biomasy – przewodnik tematyczny nr 3 (PRICE)

Udostępniamy kolejny polski przewodnik o tematyce etycznych finansów – „Kulisy Biomasy – W jaki sposób zapewnić odpowiedzialne inwestowanie w biomasę drzewną.”– Przwodnik tematyczny nr 3. Do pobrania tutaj.

Materiał został stworzony w ramach projektu PRICE – Promoting Responsible Investments and Commerce in Europe. Celem projektu jest promocja zaangażowania Etycznych Instytucji Finansowych w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i Sprawiedliwego Hadlu, a także zaangażowanie przedsiębiorców w etyczne finansowanie produktów oraz usług dla wspierania swoich działań biznesowych. Jednym z zakładanych rezultatów projektu jest zwiększenie świadomości konsumentów oraz instytucji publicznych i firm prywatnych na temat pozytywnego wpływu, jaki ma Etyczne Finansowanie i Odpowiedzialne Inwestycje na zmianę sytuacji w krajach Południa. 

Odpowiedzialne Plantacje – przewodnik tematyczny nr 4

Udostępniamy kolejny polski przewodnik o tematyce etycznych finansów – Odpowiedzialne Plantacje – zrównoważone i odpowiedzialne inwestycje w plantacje leśne Przwodnik tematyczny nr 4. Do pobrania tutaj.

Materiał został stworzony w ramach projektu PRICE – Promoting Responsible Investments and Commerce in Europe. Celem projektu jest promocja zaangażowania Etycznych Instytucji Finansowych w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i Sprawiedliwego Hadlu, a także zaangażowanie przedsiębiorców w etyczne finansowanie produktów oraz usług dla wspierania swoich działań biznesowych. Jednym z zakładanych rezultatów projektu jest zwiększenie świadomości konsumentów oraz instytucji publicznych i firm prywatnych na temat pozytywnego wpływu, jaki ma Etyczne Finansowanie i Odpowiedzialne Inwestycje na zmianę sytuacji w krajach Południa.