Sprawiedliwy Handel i konsumpcja etyczna Projekt Grundtvig

Sprawiedliwy Handel i konsumpcja etyczna Projekt Grundtvig

Projekt Grundtvig

Celem naszego przewodnika jest promocja zrównoważonego rozwoju, opierającego się na wartościach etycznych, przez motywowanie poszczególnych osób, rodzin i całych społeczności do zmiany postaw konsumenckich. Prezentowane tutaj warsztaty, kampanie i projekty edukacyjne ćwiczą krytyczne myślenie, budują argumentację na rzecz etycznej konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu oraz pomagają w poszukiwaniu rozwiązań etycznych i przyjaznych dla środowiska w życiu codziennym. Przewodnik powstał w ramach projektu „Konsumpcja Etyczna w Oświacie Europejskiej”, zrealizowanego przez 6 europejskich organizacji pozarządowych, działających w obszarze konsumpcji etycznej i Sprawiedliwego Handlu. Projekt wsparła finansowo Komisja Europejska w ramach programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”. Czytaj więcej


SPIS TREŚCI

Strona redakcyjna

1. WSTĘP

Autorzy i partnerzy projektu

2. WPROWADZENIE

Wszyscy jesteśmy konsumentami

Etyczna konsumpcja i Sprawiedliwy Handel

Wiarygodność Sprawiedliwego Handlu

Certyfikacja Sprawiedliwego Handlu

Zagadnienia pokrewne

3. WARSZTATY

Warsztat 1: CO JEST NAM POTRZEBNE DO ŻYCIA

Warsztat 2: HANDEL WOLNY CZY SPRAWIEDLIWY?

Warsztat 3: KARTA ZASAD SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

Warsztat 4: JAK DZIAŁA SPRAWIEDLIWY HANDEL

Warsztat 5: ZNAJOMOŚĆ PROCESU

Warsztat 6: KONSUMENCI A SPRAWIEDLIWY HANDEL

Warsztat 7: JAK SPRAWIEDLIWIE PODZIELIĆ BANANA?

Warsztat 8: DZIENNIKARZE-AMATORZY W AKCJI

Warsztat 9: ZAPRASZAMY NA UCZTĘ

Warsztat 10: MITY O NĘDZY I GŁODZIE

Warsztat 11: CZY POMOC TO NASZ INTERES?

Warsztat 12: OPOWIEŚĆ O RZECZACH (Story of Staff)

Warsztat 13: TEATR FORUM

4. KAMPANIE I PROJEKTY

Kampania 1-3:

  • TORBY WIELOKROTNEGO UŻYTKU WŁASNEGO WYROBU
  • DZIEŃ BEZ ZAKUPÓW
  • ŚNIADANIE LUB PIKNIK SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

Kampania 4: SZKOŁA PRZYJAZNA DLA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

Projekt edukacyjny 1: CZY WIESZ, CO JESZ?

Projekt edukacyjny 2: KONKURS EDUKACYJNY – SPRAWIEDLIWY HANDEL: EGZOTYCZNIE, EKOLOGICZNIE I ETYCZNIE

5. EKONOMIA DZIELENIA SIĘ

Wprowadzenie

Akcja 1-3:

  • 1001 SPOSOBÓW NA NOWĄ KSIĄŻKĘ BEZ PIENIĘDZY
  • GIEŁDA DARMOWYCH RZECZY UŻYWANYCH
  • GIEŁDA DARMOWYCH NASION I SADZONEK

POBIERZ CAŁY PRZEWODNIK