Praca dzieci – problem, z którym może walczyć każdy z nas

Kiedy twoje dziecko dostaje kolejne ubrania, ot tak, bez okazji, wiele dzieci z krajów rozwijających się idzie do pracy, by te ubrania uszyć. Inne nie trudnią się szyciem, a zbieraniem plonów, np. bawełny czy ziaren kakao. Wszystkie jednak marzą o możliwości chodzenia do szkoły, zabawy, wolnym czasie i pewnym posiłku każdego dnia. 

Praca dzieci 

Myślisz, że takich dzieci jest niewiele? Że to tylko pojedyncze przypadki? Mylisz się. Szacuje się, że na całym świecie pracuje ok. 160 milionów dzieci. To 10% dziecięcej światowej populacji. Aż 70% z nich pracuje w rolnictwie, którego produkty trafiają do świata mody.Praca dzieci

Dlaczego dzieci muszą pracować? Najczęściej praca dzieci ma miejsce, gdy rodziny stoją w obliczu problemów finansowych lub niepewności – czy to z powodu ubóstwa, nagłej choroby opiekuna, utraty pracy przez osobę, która jest głównym źródłem dochodów. Obecnie, w obliczu pandemii COVID-19 dzieci są jeszcze bardziej zagrożone. Wiele rodzin straciło źródło dochodu i nie mają perspektyw na lepszą przyszłość. Wtedy każdy z członków rodziny musi działać, by móc przeżyć choćby na minimalnym poziomie. 

Praca dzieci może skutkować chorobami, zaburzeniami psychicznymi a nawet śmiercią. Może prowadzić do niewolnictwa i wykorzystywania seksualnego lub ekonomicznego. I prawie w każdym przypadku odcina dzieci od edukacji i opieki zdrowotnej, ograniczając ich podstawowe prawa i zagrażając ich przyszłości.

Dzieci, które pracują są zagrożone wykluczeniem w  życiu dorosłym.

Edukacja konsumentów i decydentów

W latach 2017-2020 trwał program Trade Fair, Live Fair, którego głównym celem było zwiększenie świadomości Europejczyków na temat zrównoważonej konsumpcji i zachęcenie ich do działań mających przyczynić się do zmian społecznych. Program obejmował założenia Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ramach Trade Fair Live Fair udało się przeprowadzić kilkanaście kampanii i rozpocząć współpracę z tysiącami najważniejszych decydentów biznesu. Zrównoważona konsumpcja musi stać się normą, by sytuacja w krajach rozwijających się uległa zmianie. Podczas pracy nad projektem wykazano, że niezbędna jest jest współpraca wszystkich krajów europejskich, by osiągnąć zamierzone cele. 

Dziecko pracujące na wysypisku śmieciTego typu projektów jest wiele. Nie musimy szukać daleko. Doskonałym przykładem jest projekt EU-WISE Young Citizens Consumers, w którym bierzemy udział. Celem naszym i naszych partnerów, jest zwiększenie świadomości na temat zrównoważonej konsumpcji oraz przygotowanie młodych ludzi do działań związanych z promocją odpowiedzialnej konsumpcji, Ruchu Slow Food i Zrównoważonego Handlu.

Sprawiedliwy Handel

Ruch Sprawiedliwego Handlu prowadzi ciągłe działania, których jednym z celów jest zapobieganie pracy dzieci. Fabryki, organizacje, firmy czy spółdzielnie, które posiadają Certyfikat Sprawiedliwego Handlu są wciąż kontrolowane i nie ma w nich miejsca na pracę nieletnich. Kupując produkty z Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu włączasz się w pomoc mieszkańcom krajów rozwijających się.

Źródła:

Eradicating child labour in the food and fashion industries, dostęp 28.06.2021 (TUTAJ)
Child Labour,  dostęp 28.06.2021 (TUTAJ)

 

#EUWISE