Sprawozdanie merytoryczne

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu- Sprawozdanie 2017. Opis działalności stowarzyszenia w całym roku sprawozdawczym.