Początki ruchu Sprawiedliwego Handlu w Polsce

jarmark_dominikanski_2

Początki ruchu Sprawiedliwego Handlu w Polsce datują się na rok 2003, gdy Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu (PSSH) rozpoczęło pionierską pracę na rzecz wprowadzenia idei Sprawiedliwego Handlu do świadomości społecznej oraz pojawienia się produktów Sprawiedliwego Handlu na polskim rynku. Obecnie, Stowarzyszenie jest jedynym w Polsce certyfikowanym członkiem World Fair Trade Organization.

W roku 2007 z inicjatywy PSSH została zainicjowana kampania Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. W ramach międzynarodowego projektu „Aware&Fair”, realizowanego w Polsce przez PSSH oraz Urząd Miasta Poznania, Poznań, jako pierwsze miasto w Polsce, uzyskał w październiku 2012 honorowy tytuł Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu, a w 2014 roku odnowił tytuł na kolejne 2 lata.

PSSH jako pierwsze w Polsce zorganizowało kilka wizyt przedstawicieli producentów Sprawiedliwego Handlu, m.in. z Meksyku, Tanzanii, Filipin. Przyczyniły się one do przyciągnięcia uwagi mediów i szerokiej publiczności do problematyki Sprawiedliwego Handlu.

W roku 2009, przy udziale m.in Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu, Polskiej Akcji Humanitarnej i Polskiej Zielonej Sieci, została zawiązana Koalicja Sprawiedliwego Handlu (PSSH brało udział w pracach Koalicji do 2013 roku), zrzeszająca podmioty i osoby deklarujące wsparcie dla rozwoju ruchu SH w Polsce. Koalicja wspólnie z PSSH przejęła odpowiedzialność za kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

W 2013 roku Koalicja uzyskała status prawny Fundacji przyjmując nazwę Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu. W 2016 roku Fundacja KSH po podpisaniu umowy z Fairtrade International uzyskała status Faitrade Marketing Organization i przyjęła nazwę Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu – Fairtrade Polska.