Kim są wytwórcy produktów Fair Trade?

Kim są wytwórcy produktów Fair Trade? do przeredagowania

Istnieją wielkie różnice między poszczególnymi grupami producentów, w zależności od regionu i wytwarzanego produktu. Mogą to być stowarzyszenia producentów, samopomocowe spółdzielnie produkcyjne, przedsiębiorstwa rodzinne, warsztaty, organizacje państwowe, przedsiębiorstwa prywatne, a w szerszym wymiarze również grupy producentów na Północy. Wielkość tych grup jest różna. Wszystkie grupy łączy to, że są odsuwane na margines. Przeważnie pracują w warunkach gospodarki nieformalnej, w której zyski i płace są niskie, gdzie prawie wcale nie istnieje ubezpieczenie socjalne, a warunki pracy są ciężkie. Powodem są czynniki gospodarcze i geograficzne, braki doświadczenia i środków produkcji – bez wsparcia organizacji Sprawiedliwego Handlu nie udałoby się im uzyskać bezpośredniego dostępu do rynku ani w kraju, ani za granicą. Problemy, które muszą pokonywać, dotyczą często nierówności rasowej, etnicznej i płci. Każda grupa, która troszczy się o trwały rozwój własny i społeczności lokalnej, regularne dochody dla swoich członków, demokratyczne podejmowanie decyzji i przestrzeganie innych, wspólnie ustalonych kryteriów, jak równouprawnienie kobiet, przestrzeganie praw człowieka, ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego, jest potencjalnym partnerem ruchu Sprawiedliwego Handlu. Aby grupa mogła wejść na rynek, musi być w stanie dostarczać produkty, na które jest popyt, po odpowiedniej cenie, w odpowiedniej ilości i w określonym terminie.