Parlament Europejski skupi się na Sprawiedliwym Handlu

7 lipca podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego przyjęto sprawozdanie Trade related aspects and implications of COVID-19 (Aspekty handlowe i konsekwencje COVID-19). Szczególną uwagę zwrócono na ustępy 3 i 4, które dotyczą Sprawiedliwego Handlu.  

Czym jest posiedzenie plenarne?

Posiedzenie plenarne to najważniejszy moment działalności Parlamentu Europejskiego. To zwieńczenie prac legislacyjnych, które realizowane są w komisjach parlamentarnych oraz grupach politycznych. Posiedzenie plenarne to rodzaj forum, na którym posłowie do PE, którzy są przedstawicielami obywateli Unii Europejskiej uczestniczą w podejmowaniu decyzji wspólnotowych i przedstawiają swoje poglądy w obecności Komisji i Rady (źródło definicji: Parlament Europejski).

Parlament Europejski skupi się na Sprawiedliwym Handlu

Podczas posiedzenia skupiono się zwłaszcza na dwóch aspektach:

  1. Parlament wzywa UE do dopilnowania, by handel służył osobom, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji materialnej i życiowej. Zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19. Komisja podkreśla znaczenie przewidywalnych zamówień długoterminowych i odnotowuje udane systemy zamówień tego rodzaju w sektorze Sprawiedliwego Handlu. 
  2. Parlament wzywa również do promowania inicjatyw związanych ze Sprawiedliwym Handlem zarówno w sektorze publicznym, jak i państwowym, wdrażając programy, które angażują różne grupy społeczne (np. młodzież). Wzywa do nagradzania najlepszych praktyk i ułatwiania wymiany informacji między środowiskami lokalnymi (szkołami, uniwersytetami, samorządami itp.). Państwa UE powinny także przedstawiać sprawozdania, w których opisywać będą co zostało zrobione w ramach promocji Sprawiedliwego Handlu i jakie działania zostały podjęte, by handel w danym kraju był sprawiedliwy.

Poniżej udostępniamy przemówienie Kathleen Van Brempt, posłanki do Parlamentu Europejskiego oraz Dubravki Šuica, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej.

 

Źródła:

Wszystko o sesjach plenarnych, www.europarl.eu, dostęp 20.07.2021, artykuł dostępny tutaj.

Trade related aspects and implications of COVID-19: statements by Kathleen VAN BREMPT (S&D, BE), rapporteur and by Dubravka ŠUICA, Vicepresident of the European Commission, dostęp 20.07.2021, wideo jest dostępne tutaj.

Opracowała: Iga Woźniak