Pandemia COVID-19 najbardziej uderza w kobiety i dziewczęta

Już w marcu 2020, gdy pandemia COVID-19 rozpętała się na całym świecie, organizacje działające m.in. na rzecz Sprawiedliwego Handlu przewidywały, że problem nierówności płci będzie większy niż kiedykolwiek. W najgorszej sytuacji są kobiety z krajów rozwijających się, które żyją w ubóstwie. Pandemia to nie tylko kryzys zdrowia publicznego, ale i kryzys ras, płci czy klas społecznych.

Statystyki w skrócie:

  • od początku pandemii 47 milionów kobiet zaczęło żyć w skrajnym ubóstwie;
  • 740 milionów kobiet na świecie pracuje bez umów, a ich dochody spadły podczas pandemii o 60%;
  • przewiduje się, że przez zamknięcie szkół i ośrodków prewencyjnych, liczba małżeństw z dziećmi zwiększy się o 13 milionów;  
  • kobiety wykonują ¾ wszystkich prac na świecie;
  • 43% kobiet potwierdziło, że obciążenie pracami domowymi podczas pandemii, niska płaca, złe warunki socjalne sprawiają, że czują się niedoceniane, częściej chorują, m.in na depresję;
  • jeżeli kobiety miałyby szansę na posiadanie ziem i dostęp do zysków z plonów, głód na świecie zmniejszyłby się o 17%;
  • przewiduje się, że przez lockdown przemoc domowa zwiększy się o 31 milionów przypadków.

Kobieta pracująca w fabryce odzieży

Pandemia COVID-19 najbardziej uderza w kobiety i dziewczęta

Na sytuację kobiet i dziewcząt składa się wiele czynników, które przez lata się nawarstwiły. Poniżej wymieniamy kilka z nich. 

Niepewne źródła utrzymania

Przeprowadzone przez Oxfam badania mówią, że już na początku pandemii kobiety straciły źródła dochodu. Było to spowodowane m.in. zatrzymaniem łańcuchów dostaw oraz krótkoterminowymi umowami, które są zazwyczaj zawierane z kobietami (np. w fabrykach odzieży). Ucierpiały kobiety, które zatrudnione były w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Trudno zliczyć kobiety, które pracowały bez umów, dostępu do opieki zdrowotnej i socjalnej. 

Opieka zdrowotna i edukacja

Brak edukacji oraz opieki zdrowotnej skutkuje w wielu krajach zwiększoną ilością niechcianych ciąż, zakażeniami chorobami przenoszonymi drogą płciową i przemocą domową, która dotyczy głównie dziewcząt w młodym w wieku w krajach Afryki, Azji czy Ameryki Południowej. Zamknięcie szkół spowodowane pandemia ogranicza także dostęp do pomocy w kryzysowych sytuacjach. 

Przez ostatnie 20 lat zauważono duży postęp w edukacji. Obecnie szacuje się, że dojdzie do cofnięcia owego postępu.

Opiekunki

70% pracowników opieki medycznej i społecznej to kobiety. W czasie pandemii swoje zdrowie narażają podczas pracy w szpitalach, domach opieki społecznej, ale i w domu opiekując się osobami chorymi. Choć ich praca niesie za sobą duże zagrożenie zachorowania na koronawirusa, to ich zawody są niedocenianie i nisko opłacane. 

Pierwsze, które cierpią głód

W światowym systemie żywności to kobiety odgrywają kluczową rolę jako producentki żywności, pracownice na plantacjach i w przetwórniach. W wielu domach to kobiety odpowiadają za codzienne zakupy i gotowanie, ale wg badań to właśnie one pierwsze cierpią głód w kryzysowych sytuacjach. 

Dzieje się tak m.in przez brak umów z pracodawcami, dyskryminację w zakresie własności ziem czy sprzedaży plonów. W wielu kulturach to kobiet jedzą ostatnie lub oddają swoje porcje mężczyznom. 

Fala przemocy

Podczas pandemii gorzej działały ośrodki prewencyjne, przez co zwiększyła się ilość aktów przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Przemoc domowa to w zamkniętych przez pandemię mieszkaniach norma w krajach, w których kobiety zawsze stoją na drugim miejscu.

Kobiety – liderki, bez których świat by nie funkcjonował

Gdy mówi się o pandemii, rzadko wspomina się o tym, jakie skutki będzie oba miała dla danej płci. Nie mówi się o problemach nierówności, które obecnie zauważa się bardziej, niż kiedykolwiek. 

Kobiety - liderki

Potrzebujemy głosu kobiet i wzmocnienia ich pozycji w polityce na szczeblu międzynarodowym. To kobiety powinny wypowiadać się na tematy, które ich dotyczą i podejmować decyzje, które polepszą ich pozycję. Tak w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych. 

 

 

Ruch Sprawiedliwego Handlu to nie tylko sprawiedliwa płaca. To także programy szkoleniowe dla kobiet, które mają szansę stać się liderkami swoich społeczności, prowadzić biznesy i edukować kolejne osoby. Pora przerwać łańcuch nierówności. 

 

Źródła: 

5 ways women and girls have been the hardest hit by Covid-19, dostęp: 24 maja 2021.(TUTAJ)

Polecamy nasz artykuł pt. Kobiety przedsiębiorcze w walce o swoje prawa, z którego dowiecie się więcej na temat sytuacji kobiet m.in. w przemyśle kawowym. (TUTAJ).

 

Zdjęcia: Oxfam.