Nowe regulacje KE dla rolnictwa ekologicznego – stanowisko FTAO

Nowe regulacje KE dla rolnictwa ekologicznego- stanowisko FTAO

fairFair Trade Advocacy Office z Brukseli w swoim stanowisku na temat nowych regulacji KE dotyczących rolnictwa ekologicznego zwraca uwagę na ich negatywne skutki dla drobnych wytwórców z krajów rozwijających się. Podzielamy to stanowisko i chcemy o tym powiadomić Rząd RP.

ZAPROSZENIE DO DZIAŁANIA

W imieniu ruchu Sprawiedliwego Handlu pragniemy zaprosić polskie organizacje pozarządowe do podpisania się pod listem do Ministra Rolnictwa w sprawie nowych regulacji KE dotyczących rolnictwa ekologicznego. Ich przyjęcie skutkować będzie tym, iż import produktów ekologicznych z krajów Południa stanie się trudniejszy i droższy, szczególnie dla producentów z krajów trzecich oraz handlowców eksportujących i importujących produkty do UE. Nowe przepisy są obecnie przedmiotem negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą UE.

W trwającej obecnie dyskusji w Radzie UE rząd polski wydaje się opowiadać po niewłaściwej stronie. Dlatego też zwrócimy się do Ministra Rolnictwa z prośbą o poparcie naszego stanowiska o utrzymanie obecnego systemu akceptacji produktów rolnictwa ekologicznego na rynku UE, który pozwala na uznawanie przepisów państw trzecich za równoważne z regulacjami dot. rolnictwa ekologicznego UE.

Formularz do podpisania oraz treść apelu skierowanego do Ministerstwa Rolnictwa znajdziecie Państwo tutaj.
 
W sprawie powyższego rozporządzenia mamy zarówno dobrą jak i złą wiadomość:
 
Większość państw członkowskich UE jak i PE wydaje się być przeciwko propozycji KE, aby zabronić jednoczesnego prowadzenia produkcji rolnej ekologicznej i nieekologicznej (“produkcji mieszanej”). W praktyce oznaczałoby to, że nowe przepisy unijne (nawet jeśli zostaną przyjęte) nadal zezwalałyby gospodarstwom na prowadzenie produkcji mieszanej.

Zła wiadomość jest taka, iż większość państw członkowskich UE, jak i wiodący europosłowie odpowiedzialni za nową legislację, wydają się wspierać stanowisko KE, by w zakresie importu produktów rolnych (spoza UE) przejść od systemu równoważności z przepisami rolnictwa ekologicznego UE do zasady „pełnej zgodności”. Nowe przepisy byłyby więc niekorzystne nie tylko dla producentów spoza UE (wyższe koszty certyfikacji), ale również dla konsumentów europejskich (wzrost cen produktów ekologicznych spoza UE).
 
Więcej informacji na temat nowej regulacji dostępne jest w polskim tłumaczeniu oficjalnego stanowiska Fair Trade Advocacy Office.

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu.

Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”.

Treść apelu kierowanego do Ministra Rolnictwa RP.

W związku z przygotowywaniem nowego rozporządzenia UE ws. rolnictwa ekologicznego zwracamy uwagę, że planowane przejście od systemu równoważności z przepisami rolnictwa ekologicznego UE do zasady „pełnej zgodności” spowoduje, że dostęp do rynku UE będzie dla wielu ubogich rolników z krajów Południa trudniejszy i droższy.

Nowe przepisy byłyby więc niekorzystne nie tylko dla producentów spoza UE (wyższe koszty certyfikacji), ale również dla konsumentów europejskich (wzrost cen produktów ekologicznych spoza UE i ograniczenie podaży). Chodzi przede wszystkim o takie produkty jak np. kawa, herbata, kakao, które od wielu pokoleń są stałym elementem codziennej diety, a których nie można produkować w Polsce ani innych krajach UE. Ponadto wiele surowców lub półproduktów do przetwórstwa produktów pierwszej potrzeby  sprowadza się z krajów trzecich i przetwarza w UE np. ryż, cukier trzcinowy, owoce świeże i przetworzone, orzechy, rodzynki, toteż ograniczenia w ich imporcie niekorzystnie wpłyną na przetwórstwo i handel w Polsce i innych krajach UE.

Rolnictwo ekologiczne w UE korzysta ze wsparcia instytucji, których brak w krajach Południa (warto dodać, że również w Polsce przed jej wstąpieniem do UE rolnictwo ekologiczne nie miało takiego wsparcia jak w krajach UE).  W wielu tych krajach  nie ma także struktur administracyjnych, które są w krajach UE, a więc pełne wdrożenie przepisów dotyczących produkcji ekologiczne nie jest możliwe i nie jest to zależne od rolników i producentów żywności.

Należy też zwrócić uwagę na kwestię zasad spójności polityk, gdyż z jednej strony kraje UE (w tym Polska) wydają środki na współpracę rozwojową z krajami Południa, w celu eliminacji tamtejszego ubóstwa, a z drugiej czyni się tamtejsze rolnictwo niekonkurencyjnym wobec rolnictwa unijnego, które korzysta ze wsparcia nieobecnego w krajach Południa.

Produkcja ekologiczna oraz Fairtrade stanowią dla rolnictwa z krajów Południa szansę dotarcia do konsumentów z krajów Północy. Zwracamy się więc z prośbą o pozostawienie systemu równoważności z przepisami rolnictwa ekologicznego UE jako wystarczającego na obecnym etapie rozwoju rolnictwa i rynku konsumenckiego.