Nowa strategia handlu i inwestycji UE – wparcie dla Fair Trade

Nowa strategia handlu i inwestycji UE

Nowa strategia handlu  i inwestycji UE – wparcie dla Fair Trade

Innowacyjne podejście UE do wspierania zasad Sprawiedliwego Handlu w nowej Strategii Handlu i Inwestycji UE

Stanowisko Fair Trade Advocacy Office –  v. 18 Lipiec 2015

Streszczenie:

Tradycyjne narzędzia programu handlowego UE muszą zostać uzupełnione, aby handel przyczyniał się do zrównoważonego rozwoju. Konieczne jest oddolne promowanie najlepszych praktyk w zakresie Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade). Ruch na rzecz Sprawiedliwego Handlu wzywa KE, aby podczas prac nad Strategią Handlową UE (przewidziane na październik 2015) użyła nowej Strategii Handlu i Inwestycji w celu odblokowania potencjału producentów, rolników, przedsiębiorstw, władz lokalnych i konsumentów poprzez tworzenie skoordynowanych inicjatyw pomagających im zaangażować się w ideę Sprawiedliwego Handlu. Komisja Europejska, agendy rządowe UE i władze lokalne powinny zmobilizować się, aby promować najlepsze praktyki Fair Trade.
Zawartość dokumentu:
1. Wstęp i zakres
2. Polityka UE w sprawie Sprawiedliwego Handlu: Gdzie jesteśmy w roku 2015?
3. Zalecenia dla polityki UE
3.1. Wspieranie Sprawiedliwego Handlu w krajach producentów
3.2. Wspieranie możliwości handlowych
3.3. Wspieranie przejrzystości oraz nagradzanie najlepszych lokalnych i regionalnych praktyk
3.4. Odblokowanie potencjału konsumentów
3.5. Odblokowanie potencjału zaopatrzeniowców
3.6. Odblokowanie potencjału przedsiębiorstw
4. Spojrzenie w przyszłość

Nowa strategia handlu i inwestycji UE