WFTO Fair Trade Guaranteed – nowa etykieta Sprawiedliwego Handlu

WFTO Guaranteed Fair Trade – nowa etykieta Sprawiedliwego Handlu

ŚRODOWISKO FAIR TRADE TWORZY PIERWSZĄ NA ŚWIECIE ETYKIETĘ GWRANCYJNĄ DLA ORGANIZACJI I FIRM

WFTO Fair Trade Guaranteed - nowa etykieta Sprawiedliwego Handlu

Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu rozpoczyna promocję nowej etykiety Fair Trade: WFTO  Guaranteed Fair Trade. Certyfikacja obejmuje cały łańcuch dostaw i dotyczy zarówno wytwórców żywności jak i rękodzieła.

Frankfurt, 13 lutego 2016 – Nowa etykieta WFTO Guaranteed Fair Trade została pokazana światu. Pierwsza międzynarodowa etykieta certyfikacyjna organizacji Fair Trade dotycząca każdego etapu łańcucha dostaw została oficjalnie zaprezentowana przez WFTO podczas Ambiente 2016 Trade Show. Członkowie Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (WFTO) – zrzeszenia organizacji i firm – wspólnie prezentują nową Etykietę WFTO w ponad 70 krajach.

Dzięki tej, jedynej w swoim rodzaju, etykiecie Fair Trade, konsumenci będą w stanie zidentyfikować produkty, zarówno żywnościowe, jak i rękodzieło, które powstały zgodnie z restrykcyjnymi kryteriami dotyczącymi zrównoważenia procesów wytwarzania w sferze ekonomicznej, socjalnej i środowiskowej. Etykieta WFTO zapewnia odpowiedzialnych konsumentów, że produkty opatrzone tym znakiem zostały wyprodukowane, lub/i wprowadzone na rynek przez Gwarantowane Organizacje Fair Trade – czyli organizacje działające zgodnie z 10 Zasadami Sprawiedliwego Handlu i z przyjętymi na całym świecie Standardami Sprawiedliwego Handlu.

Gwarantowane Organizacje Fair Trade są jednostkami ekonomicznymi z różnych części łańcucha dostaw, które produkują lub handlują produktami żywnościowymi lub rękodziełem, poczynając od producentów Fair Trade na sprzedawcach detalicznych kończąc.

„Nie istnieją żadne międzynarodowe przepisy regulujące przyznawanie certyfikatów produktom Fair Trade. Podmioty prywatne mogą rozmyślnie ustanawiać swoje własne kryteria i na ich podstawie przyznawać certyfikaty nawet pojedynczym produktom, bez uwzględniania całościowej polityki socjoekonomicznej firm, które je produkują. Dlatego też umożliwienie konsumentom łatwego zidentyfikowania tych organizacji, które są w 100% oddane idei Sprawiedliwego Handlu, jest dla nas tak ważne. Stworzenie etykiety, która wyróżniałaby organizacje działające zgodnie ze Standardami Systemu Gwarancyjnego, jest zatem niezbędne, aby konsumenci mogli wybierać produkty spełniające normy etyczne i standardy zrównoważonego rozwoju, których się domagają” (Rudi Dalvai, Prezes WFTO)

Przyznawanie Etykiety wsparte jest międzynarodowym System Gwarancji (GS) stworzonym przez środowisko Fair Trade i ekspertów. Gwarantowane Organizacje Fair Trade muszą regularnie przechodzić monitoring, uwzględniający ocenę zaangażowania w promocję idei Sprawiedliwego Handlu, oraz niezależne audyty zewnętrzne. Dzięki swojemu specyficznemu charakterowi GS stał się unikalnym narzędziem dla biznesu i zrównoważonego rozwoju. System Gwarancyjny WFTO jest narzędziem polityki rozwojowej ponieważ wpisuje się w cele Sprawiedliwego Handlu – zrównoważoną i odpowiedzialną wymianę handlową, która przynosi ludziom środki do życia i sprawiedliwą gospodarkę, oraz pomaga Organizacjom Fair Trade, a w szczególności drobnym producentom, uniknąć marginalizacji.

Jako narzędzie biznesowe, GS pomaga organizacjom sprostać najlepszym praktykom Sprawiedliwego Handlu. Oceny okresowe i ciągłe usprawnienia pozwalają Członkom WFTO doskonalić się w sztuce sprawiedliwej wymiany handlowej, co wyróżnia je spośród konwencjonalnych organizacji zajmujących się handlem.

Nowa etykieta WFTO, oparta na ponad 50 latach doświadczeń w Sprawiedliwym Handlu, jest ważnym krokiem w stronę przyznania, że stworzenie alternatywnego modelu ekonomicznego, bardziej ludzkiego i zrównoważonego, jest w istocie możliwe. Kupując produkty opatrzone nową etykietą WFTO, konsumenci mogą mieć swój własny, konkretny wkład w budowanie bardziej sprawiedliwego świata, w walkę z ubóstwem, ze społeczną niesprawiedliwością i dyskryminacją, we wspieranie ekonomicznie pokrzywdzonych drobnych producentów, oraz w promowanie praw człowieka i zasad poszanowania środowiska naturalnego.

Dzisiaj, około 50 organizacji Sprawiedliwego Handlu posiada już nasze gwarancje i może używać etykiet WFTO. Ponad 200 innych z 70 różnych krajów, czeka na jej przyznanie. Produkty z etykietą WFTO Guaranteed Fair Trade są dostępne w Polsce między innymi w sklepie Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu, które jest członkiem WFTO.

World Fair Trade Organization (WFTO)

Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu (World Fair Trade Organization – WFTO) to światowa sieć organizacji i firm reprezentujących cały łańcuch dostaw Fair Trade. Członkostwo w WFTO, dzięki międzynarodowemu systemowi gwarancji, zapewnia organizacjom Sprawiedliwego Handlu wiarygodność i rozpoznawalność; przestrzeń do nauki, która pomaga poznać się podobnie myślącym ludziom z całego świata; narzędzia i szkolenia pomagające zdobyć dostęp do rynku; wspólny głos, który głośno mówi o Sprawiedliwym Handlu.

WFTO jest domem dla sprawiedliwych podmiotów handlowych: wytwórców, sprzedawców, eksporterów, importerów, hurtowników i sprzedawców detalicznych, którzy prezentują stu procentowe zaangażowanie i poparcie dla Sprawiedliwego Handlu i stosują się do 10 Zasad Sprawiedliwego Handlu WFTO w swoich codziennych działaniach. Działania i osiągnięcia jej członków, sprawiają, że WFTO jest światowym autorytetem w Sprawiedliwym Handlu i obrońcą zasad i wartości Fair Trade.

Droga WFTO do osiągnięcia równości w handlu wiedzie poprzez zintegrowany łańcuch dostaw. Działania podejmowane w łańcuchach dostaw są weryfikowane przy pomocy Standardów Sprawiedliwego Handlu WFTO – zestawu kryteriów opartych na 10 Zasadach Sprawiedliwego Handlu i na konwencjach o Międzynarodowych Organizacjach Pracowniczych (International Labour Organisation)

WFTO działa w ponad 70 krajach, na 5 kontynentach (w Afryce, Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej, Ameryce Północnej i w rejonie Krajów Pacyfiku) za pośrednictwem światowych i regionalnych organizacji, ich członkowie zarządu są wybierani w wyborach bezpośrenich przez członków. W Zarządzie WFTO-Europe funkcję Sekretarza pełni przedstawiciel PSSH Tadeusz Makulski.

Więcej informacji o WFTO, Systemie Gwarancyjnym i historii Sprawiedliwego Handlu dostępnych jest na stronie: http://www.wfto.com

Dodatkowe materiały:

10 zasad Sprawiedliwego Handlu (10 Principles of Fair Trade)

Standardy Sprawiedliwego Handlu WFTO (WFTO Fair Trade Standard)

System Gwarancyjny WFTO (WFTO Guarantee System)

Metamorfoza Sprawiedliwego Handlu (Metamorphosis of Fair Trade)

A history of WFTO- (25 Years on Fair Trade way)

60 lat Sprawiedliwego Handlu (60 Years of Fair Trade)