Niesprawiedliwe Praktyki Handlowe – Komisja Europejska mówi stop

Niesprawiedliwe Praktyki Handlowe – Komisja Europejska mówi stop dla Unfair Trading practices (UTP) w łańcuchach dostaw produktów spożywczych do supermarketów. 12. kwietnia Komisja Europejska zaproponowała projekt dyrektywy dotyczącej niesprawiedliwych praktyk handlowych we współpracy biznesowej w łańcuchu dostawczym produktów spożywczych. Te złe praktyki obecnie prowadzą do braku bezpieczeństwa dostawców, co wpływa bezpośrednio negatywnie na najsłabszych producentów w kanałach dystrybucji. Ta dyrektywa ma na celu ochronę małych i średnich dostawców żywności przed nadużyciami popełnianymi przez dużych nabywców. Ma się to odbyć poprzez zakazanie pewnych praktyk handlowych i wymóg od państw członkowskich ich wdrożenia.

Głos organizacji pozarządowych

Organizacje lobbujące na rzecz takich rozwiązań: Oxfam, Biuro Rzecznictwa Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade Advocacy Office -FTAO), Międzynarodowa Federacja Ekologicznych Ruchów Rolniczych (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) oraz Przyjeciele Ziemi – Europa (Friends of the Earth – FOE Europe) popierają ten ruch i nawołują Parlament Europejski i Radę Europy do wzmocnienia propozycji Komisji Europejskiej.

Oxfam

“Nikt nie powinien cierpieć przy zaopatrywaniu półek naszych supermarketów, a jednak zbyt wielu drobnych wytwórców w ubogich krajach produkujących  żywność dla europejskich supermarketów zmaga się z problemem, by złączyć koniec z końcem. Ten wniosek mógłby im pomóc uzyskać lepsze warunki przy sprzedaży ich towarów. Kobiety pracujące w rolnictwie w niepewnych warunkach są najbardziej poszkodowane przez nieuczciwe praktyki handlowe,których skutki obejmują  niskie płace, nieregularną pracę, niebezpieczne jej warunki i brak ochrony socjalnej. Ten kluczowy krok UE przynosi korzyści przede wszystkim dla kobiet.”

„Ten wniosek pozwala małym i średnim producentom żywności, gdziekolwiek się znajdują, na anonimowe składanie skarg dotyczących nadużyć dużych europejskich nabywców. Fakt, że Komisja proponuje jednakowe traktowanie producentów zarówno w UE, jak i poza nią, jest bardzo pozytywny.”

Oxfam’s EU Economic Justice Policy Lead, Marc-Olivier Herman

Fair Trade Advocacy Office

“Jest to ważny pierwszy krok do wyeliminowania nieuczciwych praktych handlowych w naszym łańcuchu dostawczym żywności. Parlament Europejski, a także państwa członkowskie muszą teraz szybko działać by ulepszyć wniosek Komisji. Ponadto UE musi zagwarantować, by najbardziej narażeni uczestnicy łańcucha  dostawczego mieli dostęp do mechanizmu składania skarg i pozwolić na ich składani na wszystkie firmy importujące żywność do UE.”

Fair Trade Advocacy Office’s Executive Director, Sergi Corbalan

IFOAM EU

„Sprawiedliwość jest kluczową zasadą ekologicznego rolnictwa, a Międzynarodowa Federacja Ekologicznych Ruchów Rolniczych w UE popiera ten wniosek Komisji jako pierwszy krok do zapewnienia sprawiedliwej zapłaty dla producentów”.

IFOAM EU’s Director, Eduardo Cuoco

Friends of the Eart Europe’s Food & Agriculture

“Niewielka liczba sprzedawców detalicznych kontroluje ogromną część rynku żywnościowego w Europie. Mimo, że popieramy ramy prawne wzmacniające pozycję rolników, chcemy również zobaczyć środki uzupełniające, które wspomagają sprzedaż bezpośrednią i krótkie łańcuchy dostawcze. To dzięki nim pracownicy w rolnictwie, konsumenci i środowisko naturalne mogą najwięcej zyskać”

Friends of the Earth Europe’s Food & Agriculture Campaigner, Stanka Becheva

Kolejny krok

Parlament Europejski, a także Komisja Europejska przedyskutują oddzielnie poprawki do wniosku Komisji w najbliższych miesiącach. Następnie powinny je wprowadzić do końca roku, by pozwolić na negocjacje treści końcowej przed wyborami parlamentarnymi w maju 2019.

Dane kontaktowe:

Peter Möhringer FTAO | Brussels moehringer@fairtrade-advocacy.org  | office +32 2 543 19 23

For updates, please follow @FairTradeFTAO

Oxfam | Caroline Jacobsson | Brussels | caroline.jacobsson@oxfam.org | office +32 2 234 11 15

IFOAM-EU | Magdalena Wawrzonkowska | Brussels | office +32 2 808 7991 magdalena.wawrzonkowska@ifoam-eu.org

Friends of the Earth Europe | Stanka Becheva | Brussels | stanka.becheva@foeeurope.org | office +32 2 893 10 25

Niesprawiedliwe Praktyki Handlowe – Komisja Europejska mówi stop

Materiał przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu w ramach prac Fair Trade Advocacy Network

Opracowanie: Tadeusz Makulski

Tłumaczenie: Aleksandra Stifflet