Nagroda Fair and Ethical Trade City przyznana po raz pierwszy przez KE

27 czerwca Bruksela. Podczas ceremonii, zorganizowanej w dniu 27 czerwca w Brukseli Komisarz UE ds. Handlu Cecilia Malmström i Arancha González, Dyrektor Wykonawczy Międzynarodowego Centrum Handlu (ITC), ogłosiły belgijskie miasto Ghent (Gandawa) zwycięzcą pierwszej edycji nagrody KE Fair and Ethical Trade City. Rozpoczęty w grudniu ubiegłego roku proces wyłaniania kandydatów został zorganizowany w celu docenienia lokalnych inicjatyw podejmowanych obecnie w miastach europejskich i wspierania ich w promocji sprawiedliwych i etycznych praktyk handlowych.

Nagroda Fair and Ethical Trade City przyznana po raz pierwszy przez KE

Przedstawiciele ruchu Sprawiedliwego Handlu pogratulowali  Gandawie, otrzymania z rąk Cecilie Malmström Komisarza ds. Handlu KE europejskiej nagrody EU Cities for  Fair and Ethical Trade – Europejskie Miasto dla Sprawiedliwego i Etycznego Handlu. Gratulacje obejmują także Dortmund, Saarbrücken, Lyon i Madryt, które otrzymały specjalne wyróżnienia za działania edukacyjne angażujące lokalne społeczności, inspirujące praktyki w zakresie zamówień publicznych, innowacje i globalne partnerstwa. Czytaj notatkę prasową w serwisie KE.

Jury eksperckie było pod szczególnym wrażeniem zaangażowania miasta w promocję Sprawiedliwego Handlu i etycznych postaw w biznesie, w połączeniu z jasną długoterminową strategią. W ciągu ostatnich kilku lat miasto wprowadziło szeroką gamę wydarzeń promujących sprawiedliwy i etyczny handel i zrównoważone zamówienia publiczne (ZZP), takie jak Fair Fashion Fest i międzynarodowa konferencja Ecoprocura. W 2005 r. Gandawa stała się pierwszym w Belgii Fair Trade Town. Ostatnio władze lokalne zobowiązały się do kupowania w ramach ZZP od 2024 roku wyłącznie produktów Sprawiedliwego Handlu (lub innych zrównoważonych alternatyw). Ogólnie 92% mieszkańców Ghent ma świadomość sprawiedliwego i etycznego handlu, a 43% kupuje produkty Sprawiedliwego Handlu regularnie.

Poniżej przytaczamy wypowiedzi osób reprezentujących KE i ruch Fai Trade.

Wręczając nagrodę komisarz Malmström powiedziała:

Dobra robota Ghent, godni zwycięzcy pierwszej edycji tej nagrody, przy silnej konkurencji kandydatów, Gandawa wygrała z powodu wyraźnego zaangażowania władz miasta w realizację pomysłów w konkretną praktykę. Jej niezwykle oryginalny program wydarzeń oraz jego imponujący rodowód jako pierwsze Fair Trade Town w Belgii Inne miasta w Europie i poza nią mogą czerpać z przykładu dobrych praktyk Gandawy. Ogólnie jestem pod wielkim wrażeniem miast kandydujących o tę nagrodę – to inspirujące, aby zobaczyć tak wiele wysiłków mających miejsce w różnych częściach Europy.

Dario Soto Abril, CEO Fairtrade International:

Gratulacje dla Ghent z okazji zdobycia tytułu i dla wszystkich miast, które wzięły udział w konkursie! Ruch Sprawiedliwego Handlu zależy od silnej bazy oddolnych inicjatyw, a zaangażowani działacze i konsumenci odgrywają kluczową rolę w wywieraniu wpływu na zrównoważony rozwój. Dziękuję za zaangażowanie waszych społeczności w imieniu wszystkich rolników i pracowników najemnych związanych z Fairtrade!

Francesca Giubilo, CEO World Fair Trade Organization – Europe:

Cieszę się, że UE wspiera lokalne władze w staraniach o sprawiedliwy i etyczny handel. Mam nadzieję, że inne władze lokalne poczują się zainspirowane tymi projektami i uznają kluczową rolę, jaką odgrywają w promowaniu upowszechniania Sprawiedliwego Handlu nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także europejskim.

Konkurs o nagrodę Europejskie Miasto dla Sprawiedliwego i Etycznego Handlu to inicjatywa Komisji Europejskiej, będąca kontynuacją strategii EC 2015 „Handel dla wszystkich”. Nagroda ma na celu uznanie i upowszechnienie osiągnięć miast osiągających pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy w handlu międzynarodowym.

W ramach współpracy z Komitetem Regionów UE i Grupą Roboczą ds. Sprawiedliwego Handlu Parlamentu Europejskiego, Kampanią Fair Trade Towns i miastami, które ten status uzyskały, ruch Sprawiedliwego Handlu wzywał od kilku lat do ustanowienia tej nagrody, jako narzędzia do uznania wysiłków społeczności lokalnych na rzecz promocji Sprawiedliwego Handlu podejmowanych w całej UE. Gandawa była pierwszym Fair Trade Town w Belgii.

Zobacz więcej zdjęć tutaj.

W kontekście uroczystości wręczenia nagród Fair Trade Advocacy Office (FTAO) zorganizowało konferencję pod tytułem „Od poziomu lokalnego do poziomu UE: zwiększanie Sprawiedliwego Handlu w Europie”. Wydarzenie FTAO było współfinansowane przez Unię Europejską i Global Engagement. Jego celem jest wykorzystanie ceremonii jako okazji do ułatwienia wymiany między władzami lokalnymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na temat tego, w jaki sposób wspierają Sprawiedliwy Handel, a także przedyskutowania, jakie środki może podjąć UE, aby wesprzeć upowszechnianie lokalnych projektów Sprawiedliwego Handlu.

Nagroda Fair and Ethical Trade City przyznana po raz pierwszy przez KE