Międzynarodowa konferencja Fair Trade Towns

Logo_IFTTC_2017-11ad9f31[1]

Międzynarodowa konferencja Fair Trade Towns – Saarbrucken 14-17.09. Rejestracja uczestników została rozpoczęta, zapisz się Już po raz 11 przedstawiciele społeczności lokalnych z całego świata, aktywiści Sprawiedliwego Handlu, politycy i przedstawiciele UE spotkają się, tym razem w niemieckim Saarbrücken na dorocznej konferencji Fair Trade Towns. Wyjątkowego charakteru wydarzeniu nadaje fakt, iż jej partnerem jest transgraniczny region Quatropole składający się  z miast: Luxembourg (L), Metz (F), Saarbrücken and Trier (D). Wszystkie te miast uzyskały w przeszłości status FTT i jako sieć QuatroFair będą gospodarzami poszczególnych fragmentów konferencji. Tematem tegorocznej konferencji jest Fair Trade accross Generations. Program konferencji jest bardzo bogaty i składa się z 16. sesji warsztatowych, debat i dyskusji panelowych, połączonych z wydarzeniami promocyjnymi organizowanymi w czterech partnerskich miastach. Zobacz program. Formularz rejestracji.

Fair Trade łączy pokolenia

Ruch Sprawiedliwego Handlu wspierają ludzie na całym świecie, czego doskonałym przykładem jest funkcjonująca w 30. krajach kampania Fair Trade Towns. Fair Trade accross Generations to płaszczyzna wymiany doświadczeń pomiędzy kilkoma pokoleniami wolontariuszy i aktywistów działających na rzecz drobnych producentów z globalnego Południa. Organizatorzy będą szukali pomysłu na szersze włączenie młodych ludzi w działanie na rzecz FT. W krajach Północy od kilkudziesięciu lat kampanię zaangażowani są głownie ludzie starsi i seniorzy funkcjonujący w ramach sieci Sklepów Świata (Worldshops). Domena młodego pokolenia są działania w szkołach i na uczelniach. Również w krajach Południa przemija czas pionierów Fair Trade, którzy są zastępowani przez swoich utalentowanych, wykształconych i gotowych do współpracy potomków. Konferencja będzie także okazją aby wsłuchać się w głos biznesu i polityków zaangażowanych w działania rozwojowe, to wreszcie szansa aby skonfrontować punkty widzenia z przedstawicielami organizacji producenckich, aby usłyszeć od nich w czym kampania FTT może być dla nich pomocna. Oficjalna strona konferencji.

Ruch Fair Trade podejmuje od wielu lat globalne wyzwania dotyczące sprawiedliwych praktyk handlowych i godnych warunków pracy dla producentów z krajów rozwijających się. Ruch przyczynia się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, aby zapewnić wolną od ubóstwa przyszłość kolejnych pokoleń.

Komitet organizacyjny zaprasza na konferencję.

Sprawiedliwy Handel, a Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG)

Ruch Fair Trade to działanie na rzecz poprawy warunków życia drobnych wytwórców z krajów rozwijających się poprzez zapewnienie im dostępu do rynku na sprawiedliwych zasadach. Kierujące się w swym działaniu 10. Zasadami Fair Trade Organizacje Sprawiedliwego Handlu realizując swoją misję przyczyniają się do poprawy warunków życia i gospodarowania producentów żywności i rękodzieła z Południa poprzez swoje codzienne praktyki handlowe.

Jako świadomi i odpowiedzialni konsumenci kupując produkty Sprawiedliwego świadomie wspieramy ich wytwórców dając im szansę na godne życie z pracy własnych rąk. Przyczyniamy się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju naszej planety. Zasady Fair Trade w oczywisty sposób odnoszą się do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Suistanable Developement Goals- SDG). Sprawiedliwy Handel przyczynia się do: zwalczania ubóstwa ( SDG nr 1), walki z głodem (SDG nr 2), zapewnienia równości płci (SDG 5), wzrostu gospodarczego i godnych warunków pracy (SDG 8), zmniejszenia nierówności (SDG 10), odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (SDG 12) i ochrony środowiska naturalnego (SDG 13).

Międzynarodowa Kampania Fair Trade Towns

Zapoczątkowana w 2001 roku w brytyjskim Garstang kampania Fair Trade Towns jest oddolnym ruchem na rzecz promocji idei Fair Trade oraz na rzecz sprawiedliwości w handlu międzynarodowym. W połowie 2017 roku istnieje niemal 2000 miast na 5 kontynentach, które po wypełnieniu stosownych kryteriów uzyskały taki tytuł. W Polsce pierwszym Miastem Przyjaznym dla Sprawiedliwego Handlu został Poznań w 2012 roku. Więcej o kampanii w Polsce.

Osoba do kontaktu:

Tadeusz Makulski – Koordynator kampanii Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu członek International FTT Steering Committee
Tel. 508 044 484

Międzynarodowa konferencja Fair Trade Towns – Saarbrucken 14-17.09