Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu – The International Fair Trade Charter

Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu - The International Fair Trade Charter

Nowy dokument programowy ruchu Sprawiedliwego Handlu

Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu definiuje wizję bardziej sprawiedliwego świata.

25 września 2018 roku, to dzień światowej prezentacji Międzynarodowej Karty Sprawiedliwego Handlu. W tym dniu ponad 250 organizacji z całego świata jednoczy się, przyjmując określone w niej podstawowe zasady Sprawiedliwego Handlu i wspólną wizję działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, by zbudować silniejszą gospodarkę. Sygnatariusze karty zapraszają instytucje, organizacje i firmy  do przyłączenia się do grona uznających ten programowy dokument.

Fair Trade – Sprawiedliwy Handel, ale co to właściwie oznacza?

Idea Sprawiedliwego Handlu powstała w odpowiedzi na destrukcyjny wpływ neoliberalnego modelu globalnego handlu. Dzisiaj rynek koncentruje się maksymalizacji zysków, przez co zapomina o dobru ludzi, którzy produkują i dostarczają nam dobra i towary. Sprawiedliwy Handel natomiast stawia na model biznesowy i praktyki handlowe, które chronią prawa człowieka i środowisko naturalne. Dzieje się to na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej poprzez wspieranie działań organizacji rządowych, pozarządowych, podmiotów publicznych i prywatnych oraz ich koordynację. Celem jest zwalczanie ubóstwa, nierówności i poszerzanie świadomości społecznej. Co więcej, chcemy zapewnić godne życie drobnym wytwórcom, rolnikom i pracownikom najemnym z krajów rozwijających się.

Dokument ideowy, punkt odniesienia

Nasz ruch zachęca decydentów politycznych, liderów biznesu, obywateli i konsumentów do przyjęcia wizji Międzynarodowej Karty Sprawiedliwego Handlu. Chcemy stworzyć globalny system handlowy, w którym funkcjonują łańcuchy dostaw, a także modele biznesowe nie wykluczające nikogo. Wszyscy możemy działać, aby przyczynić się do tych zmian. Sprawiedliwy Handel jest rodzajem umowy społecznej uwzględniającej interesy wszystkich stron, opierając się na  partnerstwie, przejrzystości, dialogu i przede wszystkim szacunku. Karta Sprawiedliwego Handlu zaś, stanowi punkt odniesienia i inspirację, aby zmieniać na lepsze naszą rzeczywistość.

Sygnatariusze

Karta, opracowana przez Fairtrade International i World Fair Trade Organization, opisuje nowe propozycje działań służących wzmacnianiu gospodarki przyjaznej dla ludzi i środowiska. Dokument został  już uznany przez sporą liczbę różnych lokalnych, krajowych i międzynarodowych organizacji i firm reprezentujących ruchy spółdzielcze, społeczne, a także ekologiczne. Ze strony polskiej pierwszymi sygnatariuszami Karty Zasad Sprawiedliwego Handlu są Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu oraz Fundacja Fairtrade Polska i Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie.

Dołącz do głosów poparcia

Karta jest zaktualizowaną wersją A Charter of Fair Trade Principles , dokumentu przyjętego przez World Fair Trade Organization (WFTO) i Fairtrade International w 2009 roku. Również Ty możesz przyłączyć się do ruchu Sprawiedliwego Handlu i wspierać ubogich rolników.

Międzynarodowa strona International Fair Trade Charter

Polska wersja Międzynarodowej Karty Sprawiedliwego Handlu

Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu – The International Fair Trade Charter