Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

poznan_0305

Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu

Kampania została zapoczątkowana w roku 2000 przez grupę entuzjastów Sprawiedliwego Handlu z brytyjskiego miasteczka Garstang. Od tego czasu w ciągu jednej dekady w setkach miast na kilku kontynentach przeprowadzono szereg akcji promocyjnych, organizowanych przez przedstawicieli lokalnych społeczności. W połowie 2015 roku kampania Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu obejmowała już 1703 miasta w 26 krajach świata. Poznań jest pierwszym miastem w Polsce, które uzyskało ten zaszczytny tytuł. Został on przyznany wspólnie przez Koalicję Sprawiedliwego Handlu oraz Polskie Stow
arzyszenie Sprawiedliwego Handlu 10 listopada 2012 r.
Uzyskanie tytułu Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu wiąże się z realizacją celów,wyznaczanych i monitorowanych na poziomie krajowym. Kryteria, które należy spełnić, nie są jednolite na całym świecie. Ustalają je organizacje koordynujące kampanię na danym obszarze. Do najczęściej stosowanych należy 5 kryteriów sformułowanych w Wielkiej Brytanii, gdzie kampania prowadzona jest pod nazwą Fairtrade Towns. Zobacz: fairtradetowns.org.uk
Aktualna wersja kryteriów uzyskania tytułu Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu opublikowana jest na stronie spolecznosci.fairtrade.org.pl
KRYTERIA PODSTAWOWE:
  1. Utworzenie lokalnej grupy koordynującej realizację kampanii Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.
  2. Przyjęcie przez samorząd lokalny uchwały wspierającej Sprawiedliwy Handel i wzywającej do zakupu produktów Sprawiedliwego Handlu na potrzeby lokalnych imprez i spotkań.
  3. Zapewnienie dostępności asortymentu co najmniej dwóch produktów Sprawiedliwego Handlu w lokalnych sklepach oraz punktach gastronomicznych.
  4. Używanie produktów Sprawiedliwego Handlu w przedsiębiorstwach oraz instytucjach społecznych na danym terenie.
  5. Pozyskanie poparcia mediów oraz społeczności lokalnej dla kampanii.

KRYTERIA UZUPEŁNIAJĄCE:

  1. Uzyskanie przez co najmniej dwie szkoły lub uczelnie tytułu Szkoła/Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.
  2. Uzyskanie przez co najmniej jedną parafię lub wspólnotę wyznaniową tytułu Wspólnota
    Religijna Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.