List otwarty do Premiera Morawieckiego

List otwarty do Premiera Morawieckiego. Polskie organizacje pozarządowe zaangażowane w pomoc rozwojową i humanitarną piszą list do Premiera. Powodem jest sprzeciw wobec polityki Rządu RP, która skutkuje odwołaniem wszystkich konkursów granatowych na pomoc rozwojową w 2020 roku przez MSZ. Poniżej przytaczamy list w całości. PSSH jest jednym z sygnatariuszy.

13 maja 2020

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów RP

Szanowny Panie Premierze,

My, polskie organizacje pozarządowe zaangażowane we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec odwołania w roku bieżącym konkursów grantowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym konkursu Polska Pomoc Humanitarna 2020, Polska Pomoc Rozwojowa 2020, Wolontariat Polska Pomoc 2020, Edukacja Globalna 2020. Przy podejmowaniu tych decyzji nie podjęto żadnej komunikacji czy konsultacji ze środowiskiem organizacji pozarządowych.

Od kilkunastu lat my, polskie organizacji pozarządowe, budujemy międzynarodowe partnerstwa, prowadząc programy pomocowe wśród najbardziej potrzebujących społeczeństw na świecie. Robimy to pod nazwą Polska Pomoc, budując wizerunek Polski solidarnej, odpowiedzialnej i zaangażowanej w pomoc międzynarodową. Zatrzymanie konkursów i finansowania naszej działalności wpłynie nie tylko na efektywność i trwałość dotychczasowych programów pomocowych, ale także obniży poziom zaufania naszych partnerów i osłabi wizerunek Polski jako stabilnego donatora na arenie międzynarodowej. Brak funduszy w 2020 r. doprowadzi do realnego zagrożenia dla zachowania wysoko wyspecjalizowanej kadry pracowników i przetrwania całych organizacji.

My, polskie organizacje pozarządowe, musimy być wiarygodnymi partnerami w konsorcjach i partnerstwach międzynarodowych, musimy być wiarygodni dla tych, którym pomagamy, którym często ratujemy zdrowie i życie. Pracujemy na zaufanie i szacunek naszych partnerów i beneficjentów i musimy utrzymać budowaną od wielu lat współpracę. Chcemy to zrobić także dla Polski – logo Polska Pomoc jest widoczne m.in. na namiotach dla uchodźców w Libanie, w nowych salach szpitala okulistycznego w Tanzanii, na sprzęcie ratowniczym w Etiopii, murach nowych szkół i przedszkoli w Kenii, na klinikach mobilnych w Iraku czy w gabinetach psychologicznych na Ukrainie i ekwipunku ratowników górskich w Gruzji.

W tym trudnym okresie epidemii chcemy też działać w krajach, gdzie brakuje pomocy medycznej, dostępu do wody i środków czystości, czy edukacji. Międzynarodowi donatorzy – w tym wiele krajów Unii Europejskiej – utrzymują finansowanie pomocy rozwojowej i humanitarnej i jednocześnie uruchomia dodatkowe fundusze na pomoc związaną z ochroną zdrowia i zabezpieczeniem przed skutkami pandemii.

Rozumiemy ograniczenia wynikające z obecnej sytuacji, mamy jednak przekonanie, że złożone propozycje działań projektowych, po uwzględnieniu niezbędnych zmian, dostosowujących je do sytuacji epidemiologicznej, mogłyby być z sukcesem przeprowadzone. Właśnie teraz kontynuacja naszej pomocy jest szczególnie potrzebna, ponieważ mieszkańcy państw, w których prowadzimy działania pomocowe, są wyjątkowo narażeni na skutki pandemii koronawirusa. W ekstremalnych przypadkach brak finansowania oznacza dla beneficjentów naszych programów zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Zwracamy się z apelem o podjęcie pilnych działań, które pozwolą organizacjom pozarządowym na prowadzenie swojej działalności, w tym o opublikowanie wyników konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2020 oraz jak najszybsze ogłoszenie konkursów na działania związane z zapobieganiem skutkom zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym, wywołanym pandemią COVID-19.

Z poważaniem.

Podpisano:

Grupa Zagranica – federacja 53 organizacji pozarządowych*, w tym jej członkowie:

ADRA Polska
Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska
Fundacja Ari Ari
Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych
Fundacja Go’n’Act
Fundacja Inna Przestrzeń
Fundacja Kiabakari
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Fundacja Otwarty Plan
Fundacja Redemptoris Missio
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja WWF Polska
Gdańska Fundacja Oświatowa
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
Polska Akcja Humanitarna
Polska Misja Medyczna
Polska Zielona Sieć
Stowarzyszenia Współpracy Kobiet, NEWW-Polska
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno – Wolontariackie „SOLIDARNI”
Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne
Towarzystwo Demokratyczne Wschód

Oraz:
Fundacja HumanDoc
Fundacja ICAD
Fundacja Partners Polska
Klub Inteligencji Katolickiej Warszawa
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu

* Organizacje członkowskie Grupy Zagranica: Amnesty International, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Europejski Instytut na rzecz Demokracji, Forum Młodych Dyplomatów, Fundacja ADRA Polska, Fundacja Ari Ari, Fundacja CentrumCSR.PL, Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Go’n’Act, Fundacja Habitat for Humanity, Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Fundacja Inna Przestrzeń, Fundacja KIABAKARI, Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Fundacja Koalicja Sprawiedliwego Handlu, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacja Mogę Się Uczyć, Fundacja Otwarty Plan, Fundacja Polityki Rozwojowej, Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, Fundacja Wolna Syria, Fundacja ‘WOT’, Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, Fundacja WWF Polska, Gdańska Fundacja Oświatowa, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich, Instytut Spraw Publicznych, Instytut Studiów Strategicznych, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl, Polska Akcja Humanitarna, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Polska Misja Medyczna, Polska Zielona Sieć, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Salezjański Wolontariat Misyjny – MŁODZI ŚWIATU, Stowarzyszenie Jeden Świat, Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Centrum Charytatywno-Wolontariackie „Solidarni”, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Stowarzyszenie Współpracy Kobiet / NEWW, Towarzystwo Demokratyczne Wschód, Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Do wiadomości:

Pan Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych
Pan Piotr Gliński, Wicepremier, Minister kultury i dziedzictwa narodowego, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego
Pani Anna Schmidt-Rodziewicz, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Pan Zbigniew Rau, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP
Pan Bogdan Klich, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP
Pan Dariusz Joński, Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Pomocy Humanitarnej i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
Pan Paweł Jabłoński, Podsekretarz Stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Pan Michał Cygan, Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Pan Wojciech Kaczmarczyk – Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

List otwarty ws. sytuacji polskich NGO zaangażowanych w pomoc rozwojową i humanitarną, 13 maja 2020 (pdf)

List otwarty do Premiera Morawieckiego