Krok w stronę uczciwych łańcuchów dostaw: Towards a Fair Food Supply Chain

Podczas sesji plenarnej, 22 września 2021, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię rozpoznawczą Towards a Fair Food Supply Chain (W kierunku sprawiedliwego łańcucha dostaw żywności). 

Towards a Fair Food Supply Chain

Stop nieuczciwym praktykom

EKES z zadowoleniem przyjął dyrektywę o nieuczciwych praktykach handlowych w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych traktując ją, jako krok w kierunku rozwiązania problemu nierównowagi sił w całym łańcuchu dostaw. Nieuczciwe praktyki handlowe są złożonym zjawiskiem o rozległych skutkach społecznych, a regulacje odgrywają kluczową rolę w tym kontekście.

Komitet wezwał do pilnego wdrożenia dyrektywy państwa członkowskie UE. 

Zauważono, że pandemia COVID-19 nie wpłynęła zanadto na płynność dostaw w Unii Europejskiej oraz, że wciąż zachodzą zmiany behawioralne w produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Są to zmiany w kierunku konsumpcji zrównoważonej w kontekście środowiskowym, społecznym i gospodarczym. 

Ponadto ostatnie lata udowodniły, że to współpraca (nie konkurencja) między podmiotami w łańcuchu dostaw żywności daje lepszy efekt. Przede wszystkim zapobiega wykluczeniu.

Komisja zaleca, by słabszym podmiotom, zwłaszcza rolnikom, płacono sprawiedliwą płacę za pracę i produkty. Dochód ten ma zapewnić im godne życie, ale i możliwość inwestowania w infrastrukturę i zrównoważone rolnictwo.

Komisja wnosi, iż należy ustanowić mechanizm monitorowania dystrybucji wartości dodanej brutto w łańcuchach dostaw żywności. 

Obecnie nierównowaga siły gospodarczej i przetargowej w europejskich (ale także globalnych) systemach żywnościowych wywiera presję na rentowność sektora rolnego i płace, powoduje zmniejszenie potencjału inwestycyjnego małych i średnich przedsiębiorstw spożywczych oraz prowadzi do porzucania rodzinnej detalicznej działalności lokalnej. 

W związku z tym potrzebne są oparte na dowodach mechanizmy naprawcze, aby zapewnić zrównoważony rozwój podmiotów w europejskim łańcuchu dostaw żywności oraz wspierać sprawiedliwy udział w korzyściach gospodarczych płynących z produkcji i dystrybucji żywności w UE i poza nią, co sprzyja zrównoważonym systemom żywnościowym. 

Więcej informacji o dyrektywie można przeczytać TUTAJ.

 

Źródło: 

Towards a Fair Food Supply Chainwww.eesc.europa.eu, dostęp: 12.10.2021

 

Artykuł powstał w ramach projektu #EUWISE.