Konferencja Fair Trade Towns Madryt 19-21 października 2018

Konferencja Fair Trade Towns w Madrycie

Konferencja Fair Trade Towns Madryt

 XII Międzynarodowa Konferencja Fair Trade Towns odbędzie się w Madrycie dniach 19-21 października. Zarezerwuj termin, rejestracja uczestników już się rozpoczęła, zgłoś swój udział.

Międzynarodowe konferencje Fair Trade Towns odbywają się co roku. Gromadzą entuzjastów Sprawiedliwego Handlu, działaczy, wolontariuszy, przedstawicieli władz lokalnych, którzy biorą udział w kampaniach promujących Fair Trade w swoich społecznościach. Od czasu deklaracji Garstang w Wielkiej Brytanii, pierwszego Fair Trade Town w 2001 roku, kampania rozwinęła się w 2063 miastach, które po wypełnieniu określonych kryteriów uzyskały tytuły Fair Tarde Town. Dzięki oddolnym inicjatywom kampania funkcjonuje w połowie 2018 roku w 34 krajach na sześciu kontynentach. Zobacz listę krajów i kryteria.

Program konferencji jest bardzo bogaty, tak więc staje się doskonałą okazją do wymiany. Podmioty publiczne, biznesowe, szkoły, a także uczelnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Wybór miejsca jest nieprzypadkowy, ponieważ Madryt jest jednym z 18 hiszpańskich Ciudad por el Comercio Justo.

Polskim odpowiednikiem kampanii Fair Trade Towns jest kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. W jej ramach 2 miasta: Poznań (2012) i Jelenia Góra (2018) wypełniły kryteria uzyskania tytułu. Ponadto certyfikaty Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu uzyskało dotychczas 8 szkół.

Czym są Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu?

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, wpierana przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade PolskaFundację Kupuj Odpowiedzialnie, a także Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns. Celem tego ruchu jest mobilizacja obywateli do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu, a ponadto kształtowanie odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju

Czym jest Sprawiedliwy Handel?

Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade) to oddolny, międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy warunków życia, a także gospodarowania drobnych producentów żywności i rękodzieła z krajów globalnego Południa. Dzięki niemu ubodzy mieszkańcy Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów, a także Oceanii mogą pracować w godnych warunkach i budować uczciwe stosunki handlowe z bogatszą częścią świata. Ruch ten tworzony jest przez organizacje pozarządowe, działaczy, wolontariuszy i również firmy, przy udziale konsumentów. Wybierając produkty SH, konsumenci mogą wywierać realny wpływ na poprawę stopy życiowej najbiedniejszych społeczności.

Konferencja Fair Trade Towns Madryt, strona internetowa konferencji.

Konferencja Fair Trade Towns Madryt 19-21 październik 2018