Fundusz pomocy dla producentów z Globalnego Południa

Gdy zaczęła się pandemia COVID-19 organizacje związane z ruchem Sprawiedliwego Handlu zaczęły działać. Rok temu uruchomiono dwa fundusze, których celem było wsparcie drobnych rolników i pracowników najemnych z krajów rozwijających się i zapobieganie negatywnym skutkom pandemii. Możliwe było także wydanie premii rozwojowej na inne cele niż dotychczas, np. zakup podstawowych produktów spożywczych. 

Fundusz pomocy 

Uruchomione zostały dwa źródła: fundusz pomocy i odpornościowy. Fundusz pomocy został ustanowiony po to, aby zapewnić producentom bezpieczeństwo i ciągłość operacji w danym momencie. Fundusz odpornościowy natomiast po to, by osiągnąć długoterminowy efekt pomocy, np. ustanowienie nowych modeli biznesowych, oraz w celu ożywienia gospodarki.

Poniżej podsumowanie działań pomocowych, które do tej pory udało się zrealizować: 

  • działania zostały przeprowadzone w 57 krajach w Afryce, Azji oraz w Ameryce Środkowej i Południowej. 
  • wsparcie otrzymało ponad 900 organizacji (producenci, spółdzielnie itp.)
  • pomoc wpłynęła na życie 540 000 drobnych rolników i pracowników. 

Fundusze przeznaczone zostały głównie na:

  • protokoły bezpieczeństwa biologicznego.
  • zwiększanie świadomości.
  • zakup podstawowej żywności.
  • koszty leczenia i serwisów pogrzebowych.
  • poprawę zdolności produkcyjnych.

Szkolenie dotyczące energii solarnej

Konkretne działania

Afryka

Do chwili obecnej 337 organizacji producentów w Afryce prowadzi różnorodne projekty na rzecz ich spółdzielni i społeczności. Od cyfryzacji sprzedaży, po zapewnienie warunków pracy zgodnie z nowymi standardami bezpieczeństwa.

Doskonałym przykładem jest Coopérative Imgoun w południowej części Maroka. Pandemia miała duży wpływ na ich działalność. Wyjściem z sytuacji było znalezienie nowych sposobów generowania dochodu (przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom).

Biorąc pod uwagę, że spółdzielnia znajduje się na bardzo suchym obszarze z brakiem wody deszczowej, organizacja zdecydowała się na budowę studni i zbiorników wodnych z wykorzystaniem rurociągów, aby zwiększyć obszar, który można nawadniać. Umożliwia to zwiększenie i dywersyfikację produkcji. Coopérative Imgoun rozważa również rozpoczęcie produkcji oliwy z oliwek, która później uzyska certyfikat Fairtrade.

Ponadto spółdzielnia uruchomiła nową witrynę internetową, aby umożliwić prowadzenie sprzedaży online, co zapewniło ich promocję i łatwy dostęp do produktów dla większej grupy odbiorców. 

Ameryka

W całej Ameryce Łacińskiej 294 organizacje producentów rozpoczęły działalność dzięki funduszom. Warto również zauważyć, że oprócz COVID-19 region ten zmagał się w zeszłym roku z dwoma huraganami, przez które również poniesiono ogromne straty. 

Dobrym przykładem wykorzystania funduszy może być Productores de Café de Motozintla, producent kawy z Meksyku. Z powodu pandemii producenci w starszym wieku nie mogli normalnie pracować, w związku z czym odnotowali spadek dochodów gospodarstw domowych. Wielu z nich miało przez to problem z zakupem podstawowej żywności i zrobieniu żywnościowych zapasów dla swoich rodzin. W związku z tym spółdzielnia nadała im priorytet i wykorzystała fundusze na zakup dostaw żywności dla 90 współpracowników. Skupili się na osobach starszych, niepełnosprawnych i producentach, którzy ponieśli straty z powodu huraganów w zeszłym roku.

Azja

W Azji, w 21 krajach, 273 organizacje skorzystały z pomocy. 

Nowy sprzęt potrzebny do produkcji kawy.Jednym z przykładów jest spółdzielnia Kopepi Ketiara z Indonezji. Pandemia miała silny wpływ na cały łańcuch dostaw kawy. Oznaczało to, że na poziomie gospodarstwa cena zbiorów spadła nawet o 30%. Zdecydowano się wykorzystać fundusze na zwiększenie produkcji kawy i jej jakości, aby dalej ją eksportować i sprzedawać lokalnie. W tym celu rozdano  członkom spółdzielni nowy sprzęt m.in. do wypalania czy mielenia kawy.

Nie tylko fundusze

To nie jedyna pomoc, jaką organizacje Sprawiedliwego Handlu niosą dla drobnych producentów i pracowników z krajów Globalnego Południa. Deklaracja Build Back Fairer to zbiorowe wezwanie do transformacji gospodarki i systemu handlowego. Uwzględnienie sytuacji pracowników z krajów rozwijających się. Powstanie dokumentu zdeterminowała pandemia COVID-19, która uwypukla nierówności pomiędzy najbiedniejszymi a najbogatszymi ludźmi tego świata. 

Fair Trade Advocacy Office prowadzi na bieżąco monitoring sytuacji związanej z pandemią koronawirusa w krajach rozwijających się. Z ich raportu można dowiedzieć się, jaki wpływ ma pandemia na producentów i pracowników, jakie działania zostały podjęte, by im pomóc itp.

Warto wesprzeć działania organizacji związanych ze Sprawiedliwym Handlem. Można to zrobić m.in. kupując produkty z Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu. Przyprawy, kawę, herbatę, wyjątkowe słodycze – wszystko to można znaleźć w naszym sklepie.

 

Źródła:

From food distribution to solar panels: rethinking day-to-day to navigate an ongoing crisis, Fairtrade International, dostęp: 27.05.2021

Wiadomości nt. COVID-19, Fair Trade Advocacy Office, dostęp: 27.05.2021

Zdjęcia: Fairtrade International