Targi Ambiente we Frankfurcie – Fair Trade

logo_mf[1]

Targi Ambiente we Frankfurcie – Fair Trade

W dniach 10-14 lutego 2017 odbywają się Targi Ambiente we Frankfrucie. Z przyjemnością informujemy, że po raz trzeci produkty Sprawiedliwego Handlu zostaną wystawione na tym jednych z największych na świecie targów. Chcąc powtórzyć sukces z poprzednich edycji, WFTO (Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu) i jej członkowie wystawią szeroką gamę doskonałych produktów wysokiej jakości w dniach 10-14 lutego 2017 na terenie centrum targowego Messe we Frankfurcie nad Menem, które gości większość międzynarodowych targów.

Targi Ambiente we FrankfurcieW wydarzeniu weźmie udział 44 członków WFTO z Afryki, Azji, Europy, a także Ameryki Łacińskiej. Aż połowa z nich to organizacje z certyfikatem Guaranteed Fair Trade, które przeszły proces ścisłej weryfikacji WFTO. Zobacz listę tutaj. Produkty te będą wystawione na stoiskach członków WFTO i również w specjalnych punktach sprzedaży prowadzonych przez WFTO oraz inicjatywę Fair Trade Finest.

Niektóre z produktów zawarto w Katalogu Fair Trade na targi Ambiente 2017. Zobacz katalog tutaj

CZYM JEST SPRAWIEDLIWY HANDEL?

Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade) to oddolny, międzynarodowy ruch społeczny. Dąży do poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych producentów żywności oraz rękodzieła z krajów globalnego Południa. Dzięki niemu ubodzy mieszkańcy Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Oceanii mogą pracować w godnych warunkach. Poza tym zaczynają budować uczciwe stosunki handlowe z bogatszą częścią świata. Ruch tworzą organizacje pozarządowe, działacze, wolontariusze oraz firmy, przy udziale konsumentów. Wybierając produkty SH, konsumenci mogą wywierać realny wpływ na poprawę stopy życiowej najbiedniejszych społeczności.

Czym jest Sprawiedliwy Handel? Po pierwsze jest formą pomocy rozwojowej. Po drugie – odpowiedzią na porażkę współczesnych rozwiązań gospodarczych, które nie zapewniają ludziom w najbiedniejszych krajach świata godziwych środków utrzymania. Idea Fair Trade polega jednak nie tylko na wymianie handlowej. Ukazuje, że większa sprawiedliwość w handlu światowym jest możliwa. Co więcej, podkreśla potrzebę zmian w regułach handlu konwencjonalnego oraz pokazuje, jak odnoszący sukcesy biznes może stawiać ludzi na pierwszym miejscu.

Produkty Sprawiedliwego Handlu

W myśl Karty Zasad Sprawiedliwego Handlu mianem produktów Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade products) określane są wyroby produkowane i sprzedawane przez Organizacje Sprawiedliwego Handlu (zrzeszone wWFTO), a także produkty dostarczone na rynek z oznaczeniami systemów certyfikacji Fair Trade (na przykład: Fairtrade lub inny wiarygodny system certyfikacji wymieniony w Rozdziale 2 International Guide to Fair Trade Labels).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze certyfikaty Sprawiedliwego Handlu.

SYSTEMY CERTYFIKACJI PRODUKTÓW FUNKCJONUJĄCE W RAMACH SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

ECOCERT FAIR TRADE
BIO PARTENAIRE
FAIR FOR LIFE 
FAIRTRADE
FAIRTRADE USA
NATURLAND FAIR
SMALL PRODUCERS’ SYMBOL (SPP)
WFTO FAIR TRADE GUARANTEE SYSTEM

Targi Ambiente we Frankfurcie nad Menem – Sprawiedliwy Handel

Tłumaczenie Katarzyna Misiurek