Fair Trade czyli Sprawiedliwy Handel – Przewodnik

Fair Trade czyli Sprawiedliwy Handel – Przewodnik. Wydanie 2 rozszerzone

Pobierz broszurę Sprawiedliwy Handel – Przewodnik

Sprawiedliwy Handel - Przewodnik

Spis treści Sprawiedliwy Handel – Przewodnik

Grajmy fair…………………………………………………………………………………………………………….. 2
Czym jest Sprawiedliwy Handel?……………………………………………………………………………… 4
Zarys historii………………………………………………………………………………………………………….. 5
Certyfikacja produktów……………………………………………………………………………………………. 9
Systemy certyfikacji produktów funkcjonujące w ramach Sprawiedliwego Handlu………… 12
Jak funkcjonuje Sprawiedliwy Handel?……………………………………………………………………… 17
Sprawiedliwy Handel w Polsce………………………………………………………………………………….. 18
Miasta przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade Towns)………………………………… 21
Alternatywne poglądy na temat Sprawiedliwego Handlu – polemika……………………………… 24
Sprawiedliwy Handel zmienia rzeczywistość……………………………………………………………….. 28
Słowniczek terminów Sprawiedliwego Handlu…………………………………………………………….. 29
Wybrane adresy serwisów internetowych na temat Sprawiedliwego Handlu…………………… 31
Aneks nr 1. Wprowadzenie do etycznego finansowania…………………………………………………. 32
Bibliografia………………………………………………………………………………………………………………. 35

Czym jest Sprawiedliwy Handel?

Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade) to oddolny, międzynarodowy ruch społeczny dążący do poprawy warunków życia, a także gospodarowania drobnych producentów żywności i rękodzieła z krajów globalnego Południa. Wspiera on mieszkańców Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów, a także Oceanii. Ubodzy rolnicy i rzemieślnicy mogą pracować w godnych warunkach i budować uczciwe stosunki handlowe z bogatszą częścią świata. Ruch ten tworzony jest przez organizacje pozarządowe, działaczy, wolontariuszy i również firmy, przy udziale konsumentów. Wybierając produkty Sprawiedliwego Handlu, konsumenci mogą wywierać realny wpływ na poprawę stopy życiowej najbiedniejszych społeczności.

Czym jest Sprawiedliwy Handel? Przede wszystkim jest on formą pomocy rozwojowej. Po drugie – odpowiedzią na porażkę współczesnych rozwiązań gospodarczych w zakresie zapewnienia ludziom w najbiedniejszych krajach świata godziwych środków utrzymania i możliwości rozwoju. Ponadto idea Fair Trade polega jednak nie tylko na wymianie handlowej. Ukazuje, że większa sprawiedliwość w handlu światowym jest możliwa. W dodatku podkreśla potrzebę zmian w regułach handlu konwencjonalnego oraz pokazuje, jak odnoszący sukcesy biznes może stawiać ludzi na pierwszym miejscu.

Definicja Sprawiedliwego Handlu

Definicja Fair Trade sformułowana w 2001 roku przez FINE – nieformalną platformę współpracy czterech organizacji parasolowych, skupiających organizacje zaangażowane w Sprawiedliwy Handel: FLO (obecnieFairtrade International), IFAT (obecnie World Fair Trade Organization), NEWS!, EFTA.

„Sprawiedliwy Handel to partnerstwo handlowe, oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych, a także ochronę praw marginalizowanych producentów i pracowników najemnych, szczególnie w krajach Południa. Organizacje Sprawiedliwego Handlu (wspomagane przez konsumentów) są aktywnie zaangażowane we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i również kampanie na rzecz zasad i praktyk konwencjonalnego handlu międzynarodowego”.

Definicja ta jest również cytowana w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej.