Fair Trade, a migracja temat roku WFTO – Europe na 2017

Fair Trae, a migracja

Fair Trade, a migracja temat roku WFTO – Europe na 2017

Co mają wspólnego Fair Trade i migracja?

Fair Trade, a migracja temat roku WFTO – Europe na 2017. W tym roku, europejska gałąź Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu (WFTO – Europe ) po raz pierwszy ogłosiła temat przewodni swojej działalności. Hasło na rok 2017 brzmi „Sprawiedliwy Handel, a Migracja”. WFTO – E przeprowadziła wśród swoich organizacji członkowskich na Starym Kontynencie ankietę, aby sprawdzić czy z perspektywy Europejczyków istnieję zależność pomiędzy tymi dwoma zjawiskami. W badaniu uczestniczyło 20 Organizacji |Sprawiedliwego Handlu

Wyniki badania ankietowego

Ogólnie rzecz biorąc, badanie potwierdziło, że powszechnie dostrzega się związek między Sprawiedliwym Handlem a migracją. Na pytanie czy Fair Trade ma coś wspólnego z migracją, 70% respondentów odpowiedziało „tak”, a 30% – „raczej tak”. Nie było głosów, które nie dostrzegałyby takiej współzależności. Ankietowani wskazywali głównie na czynniki gospodarcze i społeczne podkreślając, że warunki i szanse rozwoju, jakie stwarza Sprawiedliwy Handel w krajach Globalnego Południa przede wszystkim na terenach wiejskich zniechęcają do migracji na północ oraz do wewnętrznej migracji ze wsi do miast. Wszyscy badani zgodzili się co do tego, że Fair Trade może w pewnym stopniu przyczynić się do zahamowania migracji ekonomicznej. Większość pytanych zadeklarowała gotowość wsparcia inicjatyw podejmowanych w tym celu przez WFTO.

Migracja – pole do działania dla Organizacji Sprawiedliwego Handlu

Jednak przeciwdziałanie migracji poprzez tworzenie szans rozwoju gospodarczego to, zdaniem ankietowanych nie jedyny pozytywny efekt jaki może przynieść działalność Fair Trade w kontekście migracji. Pole do działania dla Sprawiedliwego Handlu otwiera się bowiem również w odniesieniu do migrantów, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę z powodu działań wojennych. Przeprowadzona ankieta rzuca światło na działania, jakie członkowie WFTO – E podejmowali w ostatnim czasie na rzecz uchodźców. Niektóre organizacje zatrudniają migrantów. Inne wspierają ich kraje pochodzenia, udzielają pomocy finansowej obozom dla uchodźców i organizacjom bezpośrednio zaangażowanym w działania na rzecz migrantów.

Przykłady z Niemiec i Austrii

Jednym z takich aktywnych członków WFTO – E jest niemieckie stowarzyszenie sklepów Fair Trade (ARGE Weltläden), które w 2016 r. rozpoczęło trzyletnią kampanię społeczną dotyczącą migracji i Sprawiedliwego Handlu. Innym przykładem jest EZA Faier Handel GmbH. Ta austriacka firma podjęła współpracę z partnerem z Tajlandii – Green Net. Azjaci przekazali ryż z certyfikatem Fair Trade, który za pośrednictwem sieci sklepów Sprawiedliwego Handlu był rozdawany uchodźcom w Austrii. Firma EZA współtworzyła także projekt Drop Earnings Not Bombs, [Zatrudnienie zamiast bomb], w ramach którego syryjscy uchodźcy mogą znaleźć zatrudnienie przy produkcji rękodzielniczej. Wyroby, które wykonali w Austrii trafiły na półki Sklepów Świata

Konkluzje

Powyższe przykłady pokazują jak nierozerwalnie Sprawiedliwy Handel jest związany z migracją. I chociaż rozwiązanie problemu uchodźców nie jest kluczową misją Fair Trade, to działania podejmowane przez takie organizacje jak WFTO na rzecz wspierania mieszkańców krajów Globalnego Południa oraz tych, którzy przybyli do państw Globalnej Północy i są tu przedmiotem dyskryminacji – mają istotny wpływ na procesy migracyjne. W obecnych, trudnych czasach, świat szczególnie potrzebuje naszej zorganizowanej pomocy. Tym większej wagi i aktualności nabiera więc hasło przewodnie na rok 2017. które WFTO Europe będzie z zaangażowaniem wcielać w życie .

WFTO - Europe logo

Artykuł Fair Trade & Migration : Where is the link? Opublikowano na stronie www.wfto-europe.org.  WFTO- Europe jest regionalnym reprezentantem World Fair Trade Organization zrzeszającą 92 Organizacje Sprawiedliwego Handlu z 15 krajów Europy. Ich misją jest Fair Trade rozumiany jako działanie na rzecz poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych producentów z krajów rozwijających się. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu jest członkiem WFTO – Europe od 2011 roku. Stowarzyszenie zaprasza imigrantów do współpracy w ramach wolontariatu.

Tłumaczenie tekstu: Maciek Małaj

Redakcja: Tadeusz Makulski