Europoseł Marek Belka wspiera postulaty ruchu Fair Trade na forum PE

21 marca 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego ładu korporacyjnego.

Marek Belka

Marek Belka. Źródło: Archiwum NBP

Jak zareagował na to europoseł Marek Belka?

Z radością odnotowujemy, że europoseł Marek Belka bardzo pozytywnie odebrał długo oczekiwany wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego ładu korporacyjnego. Stwierdził, że zasady należytej staranności powinny prowadzić do rzeczywistej zmiany obecnej kultury korporacyjnej. Podczas swojej wypowiedzi polski europoseł wezwał również Komisję Europejską do szybkiego opublikowania wniosku w sprawie zakazu sprzedaży produktów pochodzących z przymusowej pracy.

O co chodzi w dyrektywie w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego ładu korporacyjnego?

Dyrektywa w sprawie należytej staranności nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek ochrony praw człowieka oraz środowiska w całym łańcuchu dostaw. Zobowiązuje firmy do prowadzenia działalności wedle idei zrównoważonego rozwoju.

Jako Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu dziękujemy Panu Markowi Belce za tak pozytywny odzew!

Czytaj także: DALSZE KROKI UE W SPRAWIE ZRÓWNOWAŻONEGO ŁADU KORPORACYJNEGO

 


EU-WISE logo - Sprawiedliwy HandelErasmus + - partner projektu EU-WISE

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej “Polska Pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2021 r. www.gov.pl/polskapomoc