EU-WISE – Konferencja „Kompetencje kluczowe XXI wieku – Fair Influencer”

28 listopada 2022 r. w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Obrońców Helu w Gdańsku odbyła się konferencja dla nauczycieli II i III etapu edukacyjnego organizowana w ramach projektu międzynarodowego Erasmus+ „EU-WISE Young Citizens-Consumers” przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu we współpracy z Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu pt. „Kompetencje kluczowe XXI wieku – Fair Influencer”.

To jedno z wydarzeń podsumowujących dwuletni cykl działań, w trakcie których wspólnie z nauczycielami z siedmiu szkół z terenu Polski, we współpracy z organizacjami z Rumunii, Włoch i Belgii, budowano potencjał młodych liderów do aktywności w obszarze edukacji globalnej i promocji zrównoważonego rozwoju. Konferencja miała na celu wsparcie nauczycieli w rozwoju umiejętności metodycznych i podnoszenie jakości kształcenia poprzez wykłady i warsztaty prowadzone przez doświadczonych pedagogów i liderów edukacji globalnej. Całość uzupełniana była przykładami dobrych praktyk wypracowanych w ramach projektu „EU-WISE Young Citizens-Consumers”.

Konferencja w ramach projektu EU-WISE

Warsztaty i wykłady

Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia przez Prezesa PSSH Tadeusza Makulskiego projektu EU-WISE jako przykładu wsparcia edukacji informatycznej i medialnej. Prezentacja została połączoną z emisją filmów przygotowanych przez młodzież, we współpracy z nauczycielami koordynującymi projekt w ich szkołach. Następnie uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach w formie open space. Przy stolikach tematycznych wraz z ekspertami rozmawiali o sprawiedliwym handlu, globalnych współzależnościach, zmianach klimatu i odpowiedzialnej konsumpcji. W tej części konferencji bezpośredni udział wzięła młodzież z VI Liceum, która aktywnie uczestniczyła w dyskusjach przy stolikach.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym w trakcie konferencji było kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. Katarzyna Włodkowska (eduentuzjastka, członkini grupy Superbelfrzy RP i nauczycielka języka polskiego) przedstawiła zgromadzonym gościom interaktywny wykład pt. „Fair Influencer”, w którym na czynniki pierwsze rozłożyła zagadnienie analizy i przekazywania treści w mediach społecznościowych w kontekście fake newsów.

Ostatnią częścią konferencji był panel dyskusyjny na temat uczenia poprzez działanie i wyzwań edukacyjno-organizacyjnych z tym związanych. Moderatorką panelu była Dorota Szewczyk, dyrektorka Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu. Udział wzięli w nim eksperci biorący udział w projekcie EU-WISE: Dobrota Egner i Jarosław Dziubich. Dodatkowo swoimi doświadczeniami podczas panelu podzieliła się Karolina Grześkowiak, dyrektorka VI LO w Gdańsku i nauczycielka języka polskiego.

Podsumowanie projektu EU-WISE

Konferencja pt. „Kompetencje kluczowe XXI wieku – Fair Influencer” stanowiła ostatnie wydarzenie upowszechniające działania projektowe w ramach projektu „EU-WISE Young Citizens-Consumers”. Stanowiła okazję do refleksji na temat rezultatów projektu oraz do przekazania wypracowanych schematów i metod szerszemu gronu odbiorców. Wkrótce opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych zestaw narzędzi, wspólnie wypracowany z parterami z Rumunii, Belgii i Włoch. Będzie on stanowił przydatne kompendium wiedzy dla osób pracujących z młodzieżą w trybie projektowym.

#euwise #polskapomoc #sprawiedliwyhandel #erasmusplus

Autor: Szymon Luliński


EU-WISE logo - Sprawiedliwy HandelErasmus + - partner projektu EU-WISE

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej “Polska Pomoc” Ministerstwa Spraw Zagranicznych 2021 r. www.gov.pl/polskapomoc