EU Cities for Fair & Ethical Trade Award – zgłoś swoje miasto

EU Cities for Fair and Ethical City Award

EU Cities for Fair & Ethical Trade Award – zgłoś swoje miasto

Aplikacje do nagrody Europejskie Miasto Sprawiedliwego i Etycznego Handlu w ramach konkursu EU Cities for Fair and Ethical Trade Award można składać do 13-go kwietnia. Jest to pierwsza edycja konkursu ustanowionego przez Komisję Europejską w 2017 roku. To świetny moment także dla polskich miast, aby pochwalić się lokalnymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, Sprawiedliwego Handlu i etyki w biznesie oraz by zaprezentować swoje osiągnięcia na międzynarodowej arenie. Zgłoś swoje miasto do konkursu.

Miasta tradycyjnie stanowią ośrodki globalnego handlu, pełniąc funkcję platform na rzecz powiązań gospodarczych Europy z resztą świata. Obecnie ponad dwie trzecie Europejczyków mieszka w miastach, które odgrywają zasadniczą rolę w dziedzinie handlu i podnoszenia świadomości na temat zrównoważonej konsumpcji. Miasta w UE dysponują ogromnymi potencjałami do wywoływania pozytywnych zmian na rzecz Sprawiedliwego i etycznego handlu sprzyjającemu zasypywaniu podziałów rozwojowych pomiędzy bogatą Północą i rozwijającymi się krajami globalnego Południa. Podkreślenie wzajemnych powiązań Unii Europejskiej z resztą świata stanowi ważną część tej inicjatywy.

Idea i cele konkursu

W trakcie konkursu miasta mają okazję zaprezentować działania, jakie podejmują w celu podniesienia świadomości na temat Sprawiedliwego Handlu, odpowiedzialnej konsumpcji oraz etyki w biznesie. Inicjatywa  ma służyć popularyzacji osiągnięć wynikających z wywierania przez miasta wpływu w dziedzinach zrównoważonego rozwoju, stabilności gospodarczej i zrównoważenia środowiskowego w handlu międzynarodowym. Fair and Ethical Trade City Award to także doskonała okazja do tego by poznać dobre praktyki innych miast. A aby podpatrzeć innowacje, inicjatywy i działania lokalnych władz wszystkich uczestników konkursu, wymienić się pomysłami, wzajemnie inspirować.

Nagroda wpisuje się w listę działań KE mających na celu uświadomienie konsumentom z krajów europejskich tego, w jaki sposób decyzje zakupowe mogą wpływać na środowisko, a także warunki życia ludzi w innych krajach. Przyczynienie się do budowy wrażliwości mieszkańców w Unii Europejskiej oraz rola miast, jako platform zwiększających przepływ informacji na temat takich Celów Zrównoważonego Rozwoju stanowią sedno tej nagrody.

Korzyści dla miasta

Zwiększona rozpoznawalność i możliwości tworzenia sieci kontaktów oraz szeroko zakrojona oprawa medialna to tylko kilka zalet znalezienia się w gronie laureatów konkursu. Popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju, który służy wsparciu drobnych producentów z krajów Południa to główny cel KE. Komisja wyraża przekonanie, że to między innymi władze lokalne dzięki zwiększaniu świadomości wśród obywateli, podmiotów kształtujących politykę i przedsiębiorców na temat systemów Sprawiedliwego, etycznego oraz handlu maja wpływ na osiągnięcie celów konkursu.

Przybliżanie pionierskich rozwiązań oraz wspieranie miast mogących być inspiracją dla innych i rozpowszechnianie ich praktyk związanych ze Sprawiedliwym Handlem i etyką w biznesie z pewnością będzie miało pozytywny wydźwięk, nawet jeśli prestiżowe wyróżnienie nie trafi w ręce uczestnika. Dodatkowym atutem jest przyszłe wsparcie ze strony Międzynarodowego Centrum Handlu dla projektów zrównoważonego rozwoju prowadzonych przez miasta.

Poznań - Fair Trade Town

Poznań – Fair Trade Town

EU Cities for Fair & Ethical Trade Award – zgłoś swoje miasto

Kto może ubiegać się o nagrodę?

Miasta z Unii Europejskiej, posiadające ponad 20 000 mieszkańców, zaangażowane w promocję Sprawiedliwego  Handlu i etycznego biznesu z państwami Południa poprzez realizację wyróżniających się oraz innowacyjnych projektów, programów, strategii politycznych lub praktyk.

Kto może otrzymać nagrodę/Co musi zawierać wniosek?

W swoim wniosku miasta muszą wykazać zobowiązanie do spełnienia następujących kryteriów:

  1. Przywództwo, wizja, strategia (czy miasto udokumentowało wywiązywanie się ze zobowiązań w dziedzinie „handlu ukierunkowanego na cel”, a także włączyło filary zrównoważonego rozwoju do swojego procesu decyzyjnego?);
  2. Inicjatywy i zaangażowanie (czy miasto jest zaangażowane we współpracę z wieloma zainteresowanymi partnerami na rzecz podnoszenia świadomości, a także wspiera oddolne działania w dziedzinie sprawiedliwego i etycznego handlu oraz tworzy zachęty?);
  3. Oddziaływanie, skutki, osiągnięcia (czy miasto jest w stanie przedstawić skutki i rezultaty przyjętych strategii politycznych oraz może zaprezentować oddziaływanie sprawiedliwych i etycznych praktyk handlowych na społeczności lokalne?)

Link do strony składania aplikacji

Harmonogram i ceremonia

Ostateczny termin składania wniosków upływa 13-go kwietnia. Obrady komisji oceniającej potrwają do maja, bowiem wtedy poznamy decyzje jury konkursowego. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 28 czerwca w Brukseli i obejmować będzie także warsztaty, podczas których finaliści będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia, wymienić się pomysłami oraz nawiązać współpracę. Czekają, również nagrody specjalnie, np. za najlepszą politykę zakupów, czy innowacje. Wszyscy zwycięzcy zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniach związanych z sieciami zrównoważonego rozwoju w 2019 r., których celem jest stworzenie powiązań i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie sprawiedliwego oraz etycznego handlu.

Więcej na: http://www.trade-city-award.eu/

Poniżej link do styczniowego webinaru, w trakcie którego przedstawiciele ITC i DG ds. Handlu wyjaśniali ramy, omawiali wnioski o przyznanie nagrody i odpowiadali na pytania:
https://www.youtube.com/watch?v=qB9yQlIX2wo

Film instruktażowy

EU Cities for Fair & Ethical Trade Award – zgłoś swoje miasto