1-20121120-LS-1975

Cele Zrównoważonego Rozwoju to walka z ubóśtwem

Realizowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju i odpowiedzialna konsumpcja to gwarancja godnej płacy dla rolników z krajów globalnego Południa