Dwie Szkoły Przyjazne dla SH w Krakowie

Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w Krakowie

Dwie Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu w Krakowie

Do grona Szkół Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu dołączyły dwie krakowskie placówki.

W dniu 16 listopada 2016 odbyła się uroczystość wręczenia tytułu w XIII
Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
. W przygotowanej przez młodzież akademii wzięli udział zarówno przedstawiciele wszystkich klas szkoły, jak i nauczyciele. W programie znalazły się materiały filmowe na temat praw człowieka, a także występy wokalne dwóch uczennic.  Uczestnicy byli częstowania kawą i herbatą  Fair Trade.

W dniu 17 listopada odbyła się ceremonia wręczenia dyplomu w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 . Wydarzenie stało się okazją do spotkania z uczniami szkoły z koordynatorem kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu Tadeuszem Makulskim. Uczestnicy wydarzenia mogli poczęstować się nie tylko kawą i herbatą Fair Trade, ale również wypiekami. Ciasta zostały wykonane przez uczniów szkoły z wykorzystaniem składników ze Sprawiedliwego Handlu: kakao, cukier trzcinowy, bakalie. Szkoła gastronomiczna deklaruje rozszerzenie gamy produktów ze składnikami Fair Trade i opublikowanie receptur.

Czym są Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu?

Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, wpierana przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade PolskaFundację Kupuj Odpowiedzialnie, a także Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns. Celem tego ruchu jest mobilizacja obywateli do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z jej obszarów jest kampania Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, umożliwiająca uzyskanie stosownego tytułu i dyplomu jednostkom edukacyjnym. Udział w kampanii jest bezpłatny.

Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu jest aktywnie zaangażowana w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu poprzez realizację kryteriów ustanowionych przez organizatorów kampanii. Oznacza to:

  • prowadzenie działań edukacyjnych na temat Sprawiedliwego Handlu, Celów Zrównoważonego Rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji, w tym na temat przyczyn ubóstwa w krajach globalnego Południa, związanych m.in. z globalnym systemem handlu i jego wpływem na społeczności tych krajów;
  • podejmowanie na terenie szkoły oraz w społeczności lokalnej działań promujących ideę Sprawiedliwego Handlu. Zachęcanie do walki z ubóstwem, a także poprawy warunków życia drobnych wytwórców w krajach globalnego Południa;
  • dążenie do zapewnienia dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu na terenie szkoły oraz podczas organizowanych wydarzeń.

img_8869 img_8823