Digital Lions – pierwsza agencja cyfrowa Fair Trade

Tego jeszcze nie było! Dziś opowiemy o Digital Lions. To pierwsza agencja cyfrowa działająca na Zasadach Sprawiedliwego Handlu. Afrykańska agencja zupełnie zmienia oblicze sektora usług kreatywnych.

Digital Lions – firma przyszłości

Digital Lions to przedsiębiorstwo kenijsko-niemieckie. Agencja jest członkiem WFTO i działa wg Zasad Sprawiedliwego Handlu. Posiada Certyfikat WFTO Guarantee System. Jest to pierwsza inicjatywa Sprawiedliwego Handlu, która dotyczy usług cyfrowych. 

Firma działa od 2015 roku. Od tego czasu szkoli osoby żyjące w regionie Turkana w Kenii – zmarginalizowanym, ubogim obszarze. Agencja zajmuje się projektowaniem logotypów, plakatów, tworzeniem stron internetowych czy animacji. Wspólnie z WFTO pokazują, że Zasady Sprawiedliwego Handlu mogą być w pełni uwzględnione także w innych obszarach niż np. rolnictwo, wynosząc koncepcję poza fizyczne produkty i robiąc kolejny krok w kierunku zrównoważonych i sprawiedliwych gospodarek.

Digital Lions zatrudnia kobiety na wysokich stanowiskach, co nadal jest nowum nie tylko w krajach rozwijających się. Do tej pory firma nawiązała współpracę z ponad setką klientów z zagranicy i wykonała ponad 200 projektów. 

 Pracownicy Digital LionsFirma wprowadziła innowacje w kilku obszarach:

  • tworzy miejsca pracy osobom z terenów wykluczonych. Łączy utalentowanych pracowników ze zleceniodawcami z całego świata.
  • oferuje sprawiedliwe zarobki – znacznie większe niż minimalna płaca krajowa i lokalna. Aż 70% płacy klienta trafia do pracownika/-ów odpowiedzialnego/-ych za projekt.
  • przedsiębiorstwo inwestuje zyski w swój projekt Learning Lions, dzięki któremu może szkolić swoich pracowników. 
  • firma ma na uwadze dobro środowiska – kampus w Kenii, w którym znajduje się siedziba firmy jest zasilany energią słoneczną. Strony internetowe, które firma hostuje oraz strona DL utrzymywane są na ekologicznym serwerach o niskiej emisji. 

Dlaczego to takie istotne?

Obecnie, za sprawą pandemii COVID-19, wiele działań przeniosło się do internetu. M.in. takie działalności jak tworzenie stron internetowych, grafik itp. Sprawia to, że współpracę mogą nawiązywać osoby z całego świata. Ale jednocześnie zagraża obniżeniem płac i niesprawiedliwym traktowaniem zleceniobiorców. Włączenie się Sprawiedliwego Handlu także w ten obszar zupełnie zmienia oblicze biznesów cyfrowych. 

Praca cyfrowa daje zupełnie inne możliwości zatrudnienia, ponieważ umożliwia pracę w domu, co ułatwi jej podjęcie np. młodym matkom. Ułatwia też podjęcie pracy osobom z terenów wiejskich, bo nie wymaga dojazdów a jedynie dostępu do internetu.

Praca cyfrowa jest bardziej anonimowa, co zmniejsza ryzyko dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie czy orientację. 

Stworzenie internetowego portfolio i praca online może zmniejszyć różnicę w płacach dla kobiet i mężczyzn.

Obecnie Digital Lions wspólnie z partnerami pracują nad stworzeniem Fair Digital Marketplace, jako alternatywy dla istniejących graczy. Można dołączyć do ich projektu kontaktując się z firmą przez ich stronę internetową. 

Digital Lions to doskonały przykład jak Zasady Sprawiedliwego Handlu mogą zmienić oblicze przedsiębiorstw z różnych dziedzin. Sprawiedliwość może dotyczyć każdego obszaru i właśnie tego życzymy… całemu światu!


Źródła: 

Press release: Digital goes Fair Trade, www.wfto.com, dostęp: 30.09.2021

Strona internetowa Digital Lions

Raport Digital Goes Fair Trade, dostęp: 30.09.2021

Zdjęcia: strona www  Digital Lions


Artykuł powstał w ramach projektu #EUWISE.