Zakaz importu towarów „skażonych” przez pracę niewolniczą i przymusową – czy UE zmieni prawo?

Parlament Europejski pracuje nad nowymi zasadami, które uniemożliwią import produktów związanych z naruszeniami praw człowieka.

Czy UE zmieni prawo?

Opracowywane obecnie narzędzie ma być środkiem uzupełniającym prawo UE dotyczące praw człowieka w aspekcie wykonywanej pracy i ochroną środowiska w obszarze łańcuchów dostaw. Szacuje się, że na całym świecie pracuje przymusowo około 25 milionów ludzi. Produkty, które wytwarzają często trafiają na rynek europejski. Europejczycy nie powinni wspierać procederu przymusowej pracy. 

Stany Zjednoczone dysponują narzędziami, które “filtrują” jakie produkty trafiają na ich rynek. W Europie wciąż brakuje takich narzędzi. Na początku stycznia 2021 r. trzy kraje – USA, Kanada i Wielka Brytania, ogłosiły system działań mający na celu zapobieganie lub zatrzymanie importu związanego z pracą przymusową w regionie Xinjiang w Chinach. Stany Zjednoczone ogłosiły, że wykorzystają swoją ustawę taryfową do zablokowania importu wszystkich produktów z bawełny i pomidorów z regionu Xinjiang z powodu obaw związanych z pracą przymusową. Kanada ogłosiła, że ​​w ramach swoich działań mających na celu zwalczanie naruszeń praw człowieka w Xinjiangu zakazuje również importu towarów wyprodukowanych w całości lub w części w wyniku pracy przymusowej. Wielka Brytania nie chce wspierać łamania praw człowieka w Xinjiangu.

Nowe zasady

Jedną z opracowywanych zasad jest umożliwienie ofiarom spoza obszaru UE pozywania firm nieprzestrzegających praw do sądu. Celem jest także wprowadzenie zasad, które zabronią wprowadzania niektórych produktów na europejski rynek. Możliwe byłoby np. zatrzymanie niektórych towarów już na granicach. Priorytetem mają być prawa człowieka i ochrona środowiska. 

prawo UE

Sprawiedliwy Handel

Niezgoda na pracę dzieci i niewolników to jedna z Zasad Sprawiedliwego Handlu. Produkty, które posiadają Certyfikat Sprawiedliwego Handlu nie zostały wytworzone przez niewolników, dzieci oraz ich produkcja nie wpłynęła negatywnie na środowisko. Sprzedaż “sprawiedliwych” produktów na większą skalę mogłaby rozwiązać problem, z który obecnie zmaga się Unia Europejska. 

Pełna treść dokumentu dotyczącego nowych zasad UE znajduje się TUTAJ.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Międzynarodowej Karty Sprawiedliwego Handlu (TUTAJ).