Archiwum Fair Trade

Archiwum Fair Trade

CZYM JEST SPRAWIEDLIWY HANDEL?

Sprawiedliwy Handel (ang. Fair Trade) to oddolny, międzynarodowy ruch społeczny. Dąży do poprawy warunków życia i gospodarowania drobnych producentów żywności oraz rękodzieła z krajów globalnego Południa. Dzięki niemu ubodzy mieszkańcy Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, Karaibów i Oceanii mogą pracować w godnych warunkach. Poza tym zaczynają budować uczciwe stosunki handlowe z bogatszą częścią świata. Ruch tworzą organizacje pozarządowe, działacze, wolontariusze oraz firmy, przy udziale konsumentów. Wybierając produkty SH, konsumenci mogą wywierać realny wpływ na poprawę stopy życiowej najbiedniejszych społeczności.

Czym jest Sprawiedliwy Handel? Po pierwsze jest formą pomocy rozwojowej. Po drugie – odpowiedzią na porażkę współczesnych rozwiązań gospodarczych, które nie zapewniają ludziom w najbiedniejszych krajach świata godziwych środków utrzymania. Idea Fair Trade polega jednak nie tylko na wymianie handlowej. Ukazuje, że większa sprawiedliwość w handlu światowym jest możliwa. Podkreśla potrzebę zmian w regułach handlu konwencjonalnego oraz pokazuje, jak odnoszący sukcesy biznes może stawiać ludzi na pierwszym miejscu.

DEFINICJA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU

Definicja Fair Trade sformułowana w 2001 roku przez FINE – nieformalną platformę współpracy czterech organizacji parasolowych, skupiających organizacje zaangażowane w Sprawiedliwy Handel: FLO (obecnie Fairtrade International), IFAT (obecnie World Fair Trade Organization), NEWS!, EFTA.

„Sprawiedliwy Handel to partnerstwo handlowe, które opiera się na dialogu, przejrzystości i szacunku. Dąży on do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych oraz ochronę praw marginalizowanych producentów i pracowników najemnych, szczególnie w krajach Południa. Organizacje Sprawiedliwego Handlu (wspomagane przez konsumentów) są aktywnie zaangażowane we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i kampanie na rzecz zasad i praktyk konwencjonalnego handlu międzynarodowego”.

Definicja ta jest również cytowana w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej.

PRODUKTY FAIR TRADE

Jako pionier Sprawiedliwego Handlu w Polsce, w 2005 roku podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu dystrybucji produktów Fair Trade. Pochodzącą one od drobnych wytwórców z krajów globalnego Południa. Przede wszystkim naszą intencją jest przyczynianie się do budowy rynku produktów Fair Trade w Polsce. W tym celu nawiązaliśmy kontakty handlowe z niemiecką organizacją El – Puente, która jest dostawcą produktów Fair Trade oraz certyfikowanym członkiem World Fair Trade Organization. Nasza oferta hurtowa skierowana jest do sklepów i firm zainteresowanych produktami Sprawiedliwego Handlu o wysokiej jakości. Prowadzimy także sprzedaż detaliczną na straganach i akcjach promocyjnych.