15 lat znaku Fairtrade w Polsce!

Znak Fairtrade w Polsce

Pierwsza polska wersja oznaczenia Fairtrade

 

To już 15 lat znaku Fairtrade w Polsce!  21. listopada 2005 roku Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu (PSSH) zostało pierwszym w Polsce licencjobiorcą systemu certyfikacji Fairtrade. Umowa zawarta z organizacją TransFair Germany (obecnie Fairtrade Deutchland)  upoważniła PSSH do oznaczania czarno-białą wersją ówczesnego znaku Fairtrade produktów Sprawiedliwego Handlu, które dostarczane były na polski rynek. Podpisanie umowy odbyło się w ośrodku British Council w Warszawie.

Produkty Sprawiedliwego Handlu w Polsce

Dostarczanie produktów Sprawiedliwego Handlu na polski rynek stało się koniecznością na początku lat 2000. Ich dostępność, w tamtym czasie w sklepach była niemal żadna. Popyt zaczął się rozwijać w związku z prowadzonymi od 2003 roku przez PSSH pionierskimi działaniami na rzecz popularyzacji idei Fair Trade. Dobrym rozwiązaniem okazało się podjęcie współpracy z importerem – niemiecką organizacją El Puente, która była licencjobiorcą TransFair Germany. PSSH zostało więc dystrybutorem produktów importowanych i konfekcjonowanych przez niemieckiego partnera. Na początku umowa licencyjna zawarta przez PSSH obejmowała takie produkty jak: herbata, kawa, kakao, banany, czekolada. Wysokość opłat licencyjnych była powiązana z raportowaną okresowo wielością sprzedaży. W 2009 r. PSSH, w miejsce dotychczasowego zawarło analogiczne porozumienie z Fairtrade International. Z biegiem czasu liczba artykułów zwiększyła się. Obecnie w naszym sklepie online można kupić także rękodzieło, przyprawy, słodycze, napoje, słone przekąski, miód i wiele innych produktów.

Tekst informacyjny na pierwszych etykietach produktowych

W myśl umowy PSSH było zobowiązane do oznaczania i opisywania produktów w bardzo precyzyjny sposób. Została zatwierdzona polska wersja znaku certyfikacyjnego, na język polski przetłumaczono także teksty informacyjne do zamieszczania na etykietach.

Znak certyfikacyjny Fairtrade jest niezależną gwarancją, że ten produkt spełnia międzynarodowe standardy Sprawiedliwego Handlu. Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My” poprzez handel partnerski przyczynia się do poprawy życia drobnych producentów w krajach ubogich. Sprawiedliwy Handel uznaje, że człowiek jest ważniejszy od zysku. Eliminuje pracę dzieci i niewolników, rolnikom gwarantuje stałe ceny, zapewniające godziwy dochód i rozwój gospodarstw, godne warunki pracy oraz przedpłaty za plony. Dba o środowisko i wspiera zrównoważony rozwój, wypłacając premie na projekty rozwojowe, jak budowa wodociągów, szkół czy ośrodków zdrowia. Konsumentom oferuje produkty najwyższej jakości. Serdeczne dzięki za wybór naszego produktu!

Dlaczego ważna jest sprzedaż produktów z certyfikatem Fairtrade?

Znak certyfikacyjny Fairtrade jest gwarancją, że dany produkt spełnia międzynarodowe standardy Sprawiedliwego Handlu. Jest to najbardziej rozpoznawalne logo kojarzone ze Sprawiedliwym Handlem (ang. Fair Trade) w krajach centralnej i północnej Europy. Ruch Fair Trade dąży do poprawy warunków pracy i życia drobnych producentów w żywności i rękodzieła oraz pracowników najemnych w krajach globalnego Południa. Zyski ze sprzedaży produktów Sprawiedliwego Handlu mają także wpływ na życie lokalnej społeczności. Obok ceny za towary wypłacana jest premia rozwojowa w wysokości 10% ceny transakcyjnej. Premie  przeznaczane są na budowę szkół, ośrodków zdrowia czy dróg, a także szkolenia i rozwój upraw w sposób zrównoważony. Kupując produkty oznaczone logiem Fairtrade lub innego systemu certyfikacji przyczyniamy się do zwiększania przychodów ludzi cierpiących biedę z powodu niesprawiedliwych relacji handlowych oraz dominacji orientacji na zyski i niepohamowaną konsumpcje w krajach rozwiniętych.

Czytaj więcej na temat certyfikacji produktów i oznaczeń Sprawiedliwego Handlu. (TUTAJ)

To już 15 lat znaku Fairtrade w Polsce!

Od 15 lat sprzedaż produktów z certyfikatami Sprawiedliwego Handlu w Polsce rośnie, podobnie dzieje się w innych krajach świata. Niestety, popyt na nie nadal jest zbyt mały, by rozwiązać problem ubóstwa drobnych wytwórców i pracowników najemnych z krajów Południasię. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu prowadzi działania edukacyjne i promocyjne i rzecznicze by zwiększyć świadomość konsumentów i decydentów na temat zrównoważonego rozwoju i Sprawiedliwego Handlu. Pamiętaj: kupując – pomagasz!!!

Znak Fairtrade Malawi

Znak Fairtrade Safari Village, Malawi

15 lat znaku Fairtrade w Polsce!