11 października: Dzień Dziewczynek

11 października to ustanowiony przez ONZ Dzień Dziewczynek. Jego celem jest przybliżenie społeczeństwom z jakimi problemami na co dzień zmagają się dziewczynki w różnych kręgach kulturowych. Na całym świecie bowiem dziewczynki stoją przed wyzwaniami, jakimi są nierówności w różnych obszarach życia. 

Dzień Dziewczynek został ustanowiony w 2011 roku. Oznacza to, że w tym roku świętujemy go już po raz dziesiąty! W tym roku tematyka obchodów skupiać się będzie wokół kultury cyfrowej i przepaści, która dzieli dziewczynki korzystające z internetu na co dzień i te, które w ogóle nie mają do niego dostępu. 

Dzień Dziewczynek

Dlaczego dostęp do internetu jest taki ważny?

Internet daje możliwość rozwoju potencjału. To zarówno źródło edukacji, jak i źródło informacji, kontaktów z ludźmi z całego świata, miejsce, w którym panuje wolność słowa i wolność bycia tym, kim jest się naprawdę. Internet daje możliwości zawodowe, m.in. możliwość pracy zdalnej, pracy w branży IT, w której nadal zbyt mało jest kobiet. Każda dziewczyna powinna mieć dostęp do internetu i nowych technologii niezależnie od języka, którym się posługuje, kręgu kulturowego, w którym żyje czy statusu ekonomicznego. 

Tymczasem 1 na 4 dziewczynki nie ma dostępu do edukacji czy szkoleń. W przypadku chłopców to 1 na 10 chłopców. Bez względu na to, gdzie dziewczynka żyje, jest narażona na przemoc psychiczną i fizyczną w swojej klasie, na ulicy, domu czy w mediach społecznościowych. Kobiety i dziewczyny wciąż muszą udowadniać, że są równe z mężczyznami i chłopcami. I udowadniają to walcząc o swoje prawa, a tam, gdzie to możliwe podejmując się zajęć, które wcześniej były przeznaczone jedynie na przeciwnej im płci. 

Działania, które ranią…

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy ile praktyk, które mają miejsce każdego dnia, rani dziewczęta i powoduje, że ich sytuacja jest o wiele gorsza niż sytuacja chłopców. Są to m.in. małżeństwa dzieci i okaleczanie narządów płciowych. Należy zaznaczyć, że w większości przypadków praktyki te nie są wykonywane, jako kary dla dziewcząt, a z uwagi na ich dobro (choć trudno w to uwierzyć). W wielu kręgach kulturowych uważa się, że małżeństwo to sposób na zabezpieczenie przyszłości dziewczynki (nawet kilkuletniej) i oddanie jej pod opiekę. To rodzaj ochrony przed przemocą seksualną i ochrona reputacji w razie wczesnej, a w tym przypadku nieuniknionej, ciąży. W kręgach kulturowych, w których takie praktyki mają miejsce, rodzice dziewczynek nie zdają sobie sprawy, jak bardzo krzywdzące jest to dla ich córek, co również wynika z braku dostępu do edukacji. 

Dostęp do edukacji

Usunięcie żeńskich narządów płciowych to krzywda wyrządzona na całe życie, które w przyszłości niesie często za sobą poważne problemy zdrowotne. Praktyka ta jest wynikiem nierówności płci i próbą zapanowania nad seksualnością kobiet, które wg wielu kręgów kulturowych powinny żyć w “czystości”. 

Obecnie, w czasie pandemii COVID-19, problem małżeństw dzieci i okaleczania narządów dziewcząt powiększył się. Przyczynił się do tego brak dostępu do edukacji, informacji, brak możliwości podróżowania, który sprawia, że edukatorzy nie mogą działać w niektórych kręgach.

Problemem jest także to, że w wielu krajach rozwijających się dziewczynki nie mogą korzystać z edukacji, ponieważ muszą pracować. Często pomagają rodzicom spłacać długi, bądź po prostu dołączają swój wkład w utrzymanie gospodarstwa domowego. Dziewczynki muszą pracować na plantacjach lub codziennie przynosić wodę do domu. Studnie bądź rzeki oddalone są od wiosek o wiele kilometrów, więc dzieci nie zawsze zdążają na lekcje. 

Problemem jest niska płaca, z którą zmagają się dorosłe kobiety nie tylko w krajach rozwijających się, ale i tych rozwiniętych. 

Sytuacja dziewcząt w liczbach

  • 16 milionów dziewcząt na świecie nigdy nie pójdzie do szkoły. Ale liczba dziewcząt, które nie uczęszczały do szkoły spadła o 79 milionów w latach 1998-2018.
  • ⅔ osób, które nie potrafią czytać i pisać to kobiety.
  • Liczba niepiśmiennych dziewcząt w wieku 15–24 lat spadła ze 100 do 56 milionów w latach 1995–2018. Ale do dziś niepiśmienna pozostaje 1 na 10 młodych kobiet.
  • Prawie co czwarta dorastająca dziewczyna w wieku 15–19 lat na całym świecie nie uczy się, nie pracuje ani nie szkoli. W przypadku chłopców to 1 na 10.
  • W ponad pięciu z sześciu krajów, w których dostępne są dane, dziewczęta w wieku 10–14 lat częściej niż chłopcy spędzają tygodniowo 21 (lub więcej godzin) na pracach domowych.
  • Prawie 4 na 10 nastoletnich dziewcząt na całym świecie uważa, że bicie żon jest uzasadnione. Pokazuje to, jak duży wpływ na nasze myślenie ma kultura i związane z nią (niechlubne) tradycje. 
  • W Azji Południowej, gdzie od 1995 roku praktycznie nie zaobserwowano postępów, co piąta dziewczynka ma umiarkowaną lub ciężką niedowagę.  

 

Dziewczyny na całym świecie mają prawo do dostępu do edukacji i nowych technologii, które znacznie ją udostępniają. Jesteśmy szczęśliwi, że jako działacze Sprawiedliwego Handlu, przyczyniamy się do edukacji dziewcząt. Działamy w różnych obszarach. Po pierwsze, Zasadą Sprawiedliwego Handlu jest równa płaca dla kobiet i mężczyzn, równe traktowanie obu płci i takie same możliwości rozwoju i awansu, bez względu na płeć. Po drugie, premia rozwojowa często przeznaczana jest na budowę szkół czy przeprowadzanie różnorodnych szkoleń. Trzecie, Sprawiedliwy Handel zakazuje pracy dzieci i niewolników. 

Kupuj produkty z Certyfikatem Sprawiedliwego Handlu, by wesprzeć nasze działania i polepszyć sytuację dziewcząt na świecie. 

 

Źródła:

International Day of the Girl Child 11 October, www.un.org.pl, dostęp: 10.10.2021

Five things you didn’t know about practices that harm girls, www.unfpa,org, dostęp: 10.10.2021

Raport: A new era of girls, www.unicef.org, dostęp: 10.10.2021


Artykuł powstał w ramach projektu #EUWISE.